Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Kdo smo?

234 oddaj

234 oddaj


Nov projekt domovinskih oddaj, razdeljenih v dva tematsko, vsebinsko in izvedbeno različna sklopa: v sklop „Mejniki identitete“ in „Domovina v srcu“. Sklop „Mejniki identitete“ zajema oddaje s poudarjeno zgodovinskim temeljem ter s kontinuiteto iz oddaje v oddajo. Zasnovan bo kot serija oddaj v premišljenem zaporedju, od davnih časov naselitve slovanskega življa na tem prostoru, prek sprejema krščanstva in postopne izgube samostojnega odločanja in izbiranja svojih knezov, do Trubarja in vse večjega samozavedanja kdo smo, kar je v obdobju vseevropske ”pomladi” privedlo do nastanka naroda, do vse bolj odkritih teženj in poskusov pridobitve samostojnosti ob razpadu habsburške monarhije, do bojev za združitev Slovencev med drugo svetovno vojno in sklepne oddaje o mejnikih, kakršni danes opredeljujejo identiteto slovenskega naroda, tudi kot državljanov Slovenije in Evrope. V drugem sklopu „Domovina v srcu“ bomo predstavljali posameznike, ki so veliko prispevali za osamosvojitev in samostojno pot naše domovine, ne samo na vsedržavni, marveč tudi na lokalni ravni. Prav slednje radi zelo hitro prezremo, čeprav so nesebično veliko storili na svojem območju. Oddaje bodo pogovorne. Z njimi se bomo sicer spomnili prelomnih časov osamosvajanja in vojne za Slovenijo, kot ji pravimo, hkrati bomo prikazali sogovornike v sedanjem času kot razmišljujoče osebnosti o sebi in vsem, kar jih obdaja.

Kdo smo?

Nov projekt domovinskih oddaj, razdeljenih v dva tematsko, vsebinsko in izvedbeno različna sklopa: v sklop „Mejniki identitete“ in „Domovina v srcu“. Sklop „Mejniki identitete“ zajema oddaje s poudarjeno zgodovinskim temeljem ter s kontinuiteto iz oddaje v oddajo. Zasnovan bo kot serija oddaj v premišljenem zaporedju, od davnih časov naselitve slovanskega življa na tem prostoru, prek sprejema krščanstva in postopne izgube samostojnega odločanja in izbiranja svojih knezov, do Trubarja in vse večjega samozavedanja kdo smo, kar je v obdobju vseevropske ”pomladi” privedlo do nastanka naroda, do vse bolj odkritih teženj in poskusov pridobitve samostojnosti ob razpadu habsburške monarhije, do bojev za združitev Slovencev med drugo svetovno vojno in sklepne oddaje o mejnikih, kakršni danes opredeljujejo identiteto slovenskega naroda, tudi kot državljanov Slovenije in Evrope. V drugem sklopu „Domovina v srcu“ bomo predstavljali posameznike, ki so veliko prispevali za osamosvojitev in samostojno pot naše domovine, ne samo na vsedržavni, marveč tudi na lokalni ravni. Prav slednje radi zelo hitro prezremo, čeprav so nesebično veliko storili na svojem območju. Oddaje bodo pogovorne. Z njimi se bomo sicer spomnili prelomnih časov osamosvajanja in vojne za Slovenijo, kot ji pravimo, hkrati bomo prikazali sogovornike v sedanjem času kot razmišljujoče osebnosti o sebi in vsem, kar jih obdaja.


22.12.2016

MID Poraz papirnatega zmaja

Na današnji dan, 22. decembra 1941 leta je bila v bosanskem mestecu Rudo ustanovljena 1. proletarska narodnoosvobodilna udarna brigada, ki je pomenila zametek poznejše Titove jugoslovanske armade in povojne Jugoslovanske ljudske armade. Ustanovljena je bila po odločitvi tedanje Komunistične partije Jugoslavije in Vrhovnega štaba. In v tej politični zasnovi armade se je skrivalo seme njenega poraza pol stoletja pozneje v vojni za Slovenijo. Vse drugo so bile posledice, vse strateške napake, vse slabe presoje in zmote. Prav o strateških napakah, ki so se kopičile, v oddaji govorijo ugledni vojaški poznavalci in analitiki. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

46 min 5 s

15.12.2016

DSR - Stane Lunder 15.12.2016

Stotnik Teritorialne obrambe v pokoju Stane Lunder je geometer, a po vojaški strokovnosti inženirec. Vodil je svojo inženirsko četo, ki je delovala na območju Ljubljane in tudi nadzoroval in pregledoval barikade. Avtor oddaje je Ivan Merljak

28 min 33 s

15.12.2016

DSR - Stane Lunder 15.12.2016

Stotnik Teritorialne obrambe v pokoju Stane Lunder je geometer, a po vojaški strokovnosti inženirec. Vodil je svojo inženirsko četo, ki je delovala na območju Ljubljane in tudi nadzoroval in pregledoval barikade. Avtor oddaje je Ivan Merljak

28 min 33 s

08.12.2016

DSR - Fabio Steffe

Koprčan Fabio Steffe je policist v pokoju. Vrsto led je bil pomorski miličnik, pozneje vodja na pomorski postaji milice in nato inšpektor. Kot tak je dočakal čas osamosvojitve, ko je poveljeval posebni enoti milice in bil navzoč pri vseh vročih dogodkih in pogajanjih za mejne prehode na koprskem. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

47 min 47 s

01.12.2016

DSR - Dr. Boris Žnidarič

Dr. Boris Žnidarič je bil v kritičnih trenutkih osamosvajanja Slovenije član več pogajalskih delegacij, tako z visokimi vojaškimi poveljniki JLA, kakor tudi z mednarodno trojko na Brionih. Po dogovoru o umiku JLA iz Slovenije, je vodil in nadziral odhod zadnjega jugoslovanskega vojaka s koprskega pristanišča. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

49 min 26 s

24.11.2016

DSR - Franci Povše

Franci Povše je danes še vedno aktiven. Zaposlen je kot namestnik generalne sekretarke vlade. To pomeni, da je sposoben in deloven, a hkrati, da je bil v času osamosvajanja zelo mlad. Po poklicu je policist, a je po končani srednji šoli odšel na vojaško akademijo kopenske vojske. Po vrnitvi leta 1989 so ga takoj vključili v delo Posebne enote milice v Novem mestu. Ni si niti oddahnil, ko je moral sodelovati pri preprečitvi mitinga resnice. Tedaj je spoznal, da Jugoslavija poka po šivih in bo treba storiti vse za obrambo nastajajoče nove države Slovenije. Bil je eden od pobudnkov ustanovitve Maneverske strukture narodne zaščite.Avtor oddaje je Ivan Merljak.

35 min 11 s

17.11.2016

DSR - Ivan Hočevar

Ivan Hočevar je bil v času vojne za slovenijo načelnik UNZ Kranj. Poveljeval je policijskim enotam, ki so nadzorovale mejne prehode na Gorenjskem in tudi letališče Brnik. V vročih dneh voje se je kar nekajkrat srečal s težkimi odločitvami, a vedno je imel v mislih človeka in si je zato prizadeval, da bi se s pogovori z oficieji JLA izognili spopadom.

31 min 8 s

10.11.2016

MID - Mejniki generala Rudolfa Maistra

Srečko Lavrenčič je diplomiran ekonomist. Pred vojno za Slovenijo je deloval kot kriminalist in načelnik oddelka za zatiranje kriminalitete pri tedanji UNZ Ljubljana. Nekaj let po vojni je prestopil v gospodarske vrste in kot direktor vodil proizvodno podjetje. Zdaj je v pokoju, a še pripravlja izvedeniška mnenja za sodišča. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

42 min 4 s

22.09.2016

DSR - Vojko Robnik

Vojko Robnik je bil med vojno za Slovenijo višji inšpektor za posebne naloge v RS Upravi milice na Kidričevi, danes na Štefanovi ulici v Ljubljani. Kot najbolj usposobljenega so postavili za vodjo Zbirnega centra za vojne ujetnike v Dolu pri Hrastniku.

28 min 4 s

06.10.2016

MID - turški vpadi 2. del

V drugi oddaji o turških vpadih pregledujemo, kakšen vpliv in posledice so imeli za slovensko ljudstvo, pa tudi, koliko je še phranjenega prek ustnega izročila, v imenih krajev in ljudi.

34 min 17 s

29.09.2016

MID - turški vpadi 1. del

TURŠKI VPADI - PRVI DEL Na prehodu iz srednjega v novi vek so se prek naših krajev valil trume turških konjenikiov in ropale po vaseh, požigale, pobijale in zasužnjevale ljudi... Turški roparji so bili manjši oddelki generalner sultanove vojske, ki je skušala prodreti na Zahod prek južne smeri, prek Benetk in torej tudi Slovenije. Ali pa prek Dunja in tudi tu ji je bilo slovensko ozemlje - na poti. Sprva so bili kmetje prepuščeni sami sebi, potem, v drugem stoletju pa je bila obramba že boljša....

37 min 8 s

22.09.2016

DSR - Vojko Robnik

Visoki policisjski inšpektor (tedaj) pravnik Vojko Robnik (na koncu upokojen kot poveljnik letalske enote policije) i je bil med vojno za Slovenijo vodja Centra za vojne ujetnike na Dolu pri Hrastniku. Tam so popisovali vse vojne ujetnike od navadnih vojakov do vseh, ki so bili krivi kriminalnih dejan...nedolžnhe vojake so izpustili, krive pa zaprli na Dobu.

28 min 4 s

15.09.2016

DSR - Angel Vidmar

Angel Vidmar, po rodu s Predmeje nad Ajdovščino, je po osnovnem poklicu gozdarski tehnik, a po vrnitvi s služenja vojaškega roka je vstopil v vrste milice. Dodatno se je šolal in izpopolnjeval in postal komandir postaje milice, najprej v Mostu na Soči. Z rastočo napetostjo v nekdanji Jugoslaviji pa so ga premestili v domačo občino, v Ajdovščino, kjer je bil komandir postaje milice tudi v času vojne za Slovenijo. Na Primorskem se je vojna začela dan prej in Angel je bil ključni mož pri hitri organizaciji blokad zoper oklepnike jugoslovanske armade. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

36 min 10 s

07.09.2016

DSR - Bojan Šoper

V prvi jesenski oddaji Domovina v srcu se bo predstavil poklicni vojak, major BOJAN ŠOPER, danes upokojeni častnik Slovenske vojske in Predsednk združenja slovenskih častnikov Trbovlje ter član predsedstva združenja slovenskih častnikov. V času priprav na osamosvojitev je imel več pomemebnih vojaških dolžnosti, sprva na občinski ravni v Trbovljah, po reorganizaciji in med vojno za Slovenijo je bil načelnik operative območnega poveljstva Teritorialne obrambe v Zasavju. Oddajo je pripravil Ivan Merljak.

39 min 20 s

07.07.2016

DSR_KARLO NANUT

Profesor in podpolkovnik Karlo Nanut je ugledni profesor zgodovine, strasten zbiralec dokumentov in podatkov z vseh strani, sistematični preučevalec in analitik, zato zna vzročno posledično presojati zgodovino kot le redko kdo. Do upokojitve je predaval zgodovino in vojaške veščine na Centru vojaških šol. Je pisec več strokovnih knjig in člankov s področja vojaških ved. Karlo Nanut je velik domoljub, zaveden Primorec in Slovenec iz Matenje vasi pri Postojni, od koder je rod njene matere, oče pa se je priženil iz Štandreža pri Gorici. Morda prav zaradi vpetosti v Primorsko je Karlo občutljiv na potvarjanje zgodovine, ko nekateri »v Ljubljani« nočejo priznati, da se je vojna za Slovenijo že dan prej začela na Primorskem...

28 min 34 s

30.06.2016

DSR - Anton Maver

Anton Maver je danes župan občine Mokronog-Trebelno. V času vojne za Slovenijo je vodil Center vojnih ujetnikov, ki so ga ustanovili pri Zavodu za prestajanje kazni na Dobu pri Mirni. Ta je bil največji izmed še drugih centrov za vojne ujetnike drugod po Sloveniji. Naloga je bila vse prej kot enostavna, saj nihče ni načrtoval, da bomo nekaj podobnega potrebovali in so se morali na sprejem prebeglih in ujetih vojakov in častnikov JLA pripraviti dobesedno čez noč. Prve dni vojne so častniki, zajeti v bojnih akcijh pri Trzinu, v Krakovskem gozdu in še kje, korektno in dobro sodelovali z vodstvom Centra. Po prihodu v Murski soboti zajetega polkovnika Đuroviča pa so se razmere zaostrile, saj je prevzel komando nad drugimi častniki in organiziral gladovno stavko, zahteval nadzor mednarodnega Rdečega križa in Amnesty International in seveda novinarje. Toda nadzorniki niso našli nobene napake pri ravnanju z vojnimi ujetniki in so potrdili korekten odnos v skladu z ženevsko konvencijo. Stavka se je potem nehala in kmalu so tudi začeli častnike v manjših skupinah pošiljati prek meje na Hrvaško in naprej... Avtor oddaje je Ivan Merljak.

30 min 16 s

23.06.2016

DSR - Emil Velikonja

Emil Velikonja je polkovnik in aktivni častnik Slovenske vojske. Je pred pokojem. Med vojno za Slovenijo je vodil TO v Ajdovski občini, saj območno poveljstvo skupaj z Novo Gorico še ni zaživelo. TO se je tu, že dan prej kot ostala Slovenija, srečala s tanki JLA, ki so odšli iz vojašnic proti meji. V Ljubljani in drugod so proslavljali, na Vipavskem so zadrževali tanke....

30 min 20 s

16.06.2016

DSR - Ivo Furlan

Pravijo mu ''Primorc''. To tudi je in Ivo Furlan to z veseljem prizna, Primor'c v Ljubljani. Tu dela že od leta 1978, ko se je zaposlil v tedanji Teritorialni obrambi kot tehnična pomoč in skrbel za vse tisto, kar so pozneje razvrstili pod – logistiko. Marsikdo bi osivel od skrbi, a on se ni pretirano obremenjeval, je raje kar naredil. Energije mu ni manjkalo ne tedaj, ne danes, ko je že desetletje upokojen kot stotnik slovenske vojske. Bil je prvi, ki je odkril in sledil, kako je vojaška policija zasedla Republiški štab Teritorialne obrambe in leto pozneje videl, kako in kam je odhajalo orožje iz skladišč v Borovnici. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

32 min 42 s

06.06.2016

DSR - Mag. Ivan Grebenc

Mag. Ivan Grebenc je po stroki strojnik in je tudi vse svoje življenje deloval v njej. Med služenjem vojaškega roka se je v Zadru izšolal za topniškega častnika. Po vrnitvi je bil kmalu vključen v Teritorialno obrambo in v njej napredoval po častniki lestvici. Že pred vojno za Slovenijo je postal poveljnik III. Ljubljanske brigate TO, ki je pokrivala ozemlje nekdanje občine Vič in območje od Vrhnike prek Barja do razgibanega hribovja južno od Krima. V vojni je bila brigada na čakanju, njen poveljnik pa v pokrajinskem štabu. Bila je brez orožja, ki je bilo v skladišču JLA pri Borovnici. Ko so ga zavzeli pripadniki Morisa, pa so orožje prepeljali na Štajersko, ker so ga tamkašnje enote TO bolj potrebovale. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

30 min 19 s

26.05.2016

DSR - Anton Pozvek

Anton Pozvek je Generalsni sekratar združenja Sever. Policijsko karier je začel v milici, ''od spodaj'' in po šolanju v Ljublajni prevzel dolžnosti na MSNZ, tik pred vojno za Slovenijo pa je postaj vodja podroćja policijskih specialnosti, kamor je sodilo tudi varovanje politikov in državnih objektov. Po vojni je padel v nemilost, ker je 1994 nasprotoval ustanavljanju posebnih enot pri vladi in predsedniku mimo policije. Nanj so se spet spomnili, ko je bilo treba načrtovati varovanje prvega obiska papeža v Sloveniji... V policiji je vztrajal do 2006, ko se je upokojil. Danes je aktiven med kolegi vetereni. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

34 min 28 s

Stran 10 od 12
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov