Trenutno se predvaja:
16. januar 2019 ob 18:49 Glasba

"Kadar vas učenci prekosijo, veste, da ste dobro delali."

V rednem četrtkovem terminu Primorskih glasbenih talentov bomo enkrat mesečno v sodelovanju z Zvezo primorskih glasbenih šol pripravili pestre vsebine, vezane na glasbeno šolstvo. Tokrat je v ospredju poklic glasbenega pedagoga in njegovo poslanstvo.
Tamara Ražem Locatelli, prejemnica Gerbičevega priznanja leta 2018, z učenci svojega klavirskega razreda na Glasbeni šoli Sežana.
Tamara Ražem Locatelli, prejemnica Gerbičevega priznanja leta 2018, z učenci svojega klavirskega razreda na Glasbeni šoli Sežana.

"Kadar vas učenci prekosijo, veste, da ste dobro delali," s ponosom na svoje učence, še posebno tiste, ki zelo zagnano in angažirano nadaljujejo njeno delo, gleda dr. Breda Oblak, upokojena zaslužna profesorica na oddelku za Glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Avtorica obsežnega pedagoškega, strokovnega in znanstvenega opusa v celotni vertikali splošnega in glasbenega izobraževanja je ključno prispevala k razvoju področja glasbene didaktike na Slovenskem. Med najpomembnejšimi lastnostmi glasbenega pedagoga poudarja empatijo in pozitiven odnos do otrok in mladostnikov, med pristopi pa izžarevanje interesa za učenčevo osebnost ter glasbene vsebine, ki naj jih pedagog posreduje na zanimiv način in prilagojeno učenčevim zmožnostim. "Samo zadovoljen učenec bo rad prihajal k pouku," dodaja. Poslanstvo glasbenega pedagoga vidi v dveh smereh: "Prva je avtonomna odgovornost za kakovostno uresničevanje glasbenopedagoškega poklica, druga pa odgovornost do preverjenih vrednot v glasbeni umetnosti in kulturi v širšem okolju."

Vrednote v glasbi so se skozi zgodovino spreminjale, prav tako dojemanje glasbe in njena družbena vloga, s tem pa tudi glasbena vzgoja. Že stari Grki so se zavedali, da glasba vpliva na izoblikovanost človeka. Platon je verjel, da posnema in oblikuje značaje ljudi, zato naj sodi v muzično vzgojo, ki skupaj z gimnastično vzgojo oblikuje lastnosti pravičnih državljanov. Aristotel je umetnost dojemal kot aktivno ustvarjanje in vživljanje v stvar ter ji pripisoval očiščevalno izkušnjo preko močnih čustvenih stanj. Iz starogrškega časa izhaja tudi zavest o součinkovanju emocije in mathesis (torej narave zvoka), kar je nadalje zaznamovalo t. i. zahodno glasbo. Tako kot pred dva tisoč in več leti je glasba danes prepoznana kot močno sredstvo pri vzgoji in izobraževanju mladih, saj pomembno prispeva k otrokovemu emocionalnemu, socialnemu, intelektualnemu in fizičnemu razvoju, glasbene izkušnje pa gradijo tudi estetsko plat človekove osebnosti. Ne čudi torej, da je od antike pomemben del humanistične izobrazbe in da se je vse bolj razvijala tudi glasbenopedagoška praksa.

V Sloveniji za sistemsko pridobivanje in poglabljanje glasbenih znanj ter veščin skrbi široko razvejan sistem glasbenega šolstva, ki skupno zajema 69 glasbenih šol (tako javnih kot zasebnih), na katerih poučuje več kot 2.000 učiteljev in ki jih obiskuje približno 25.500 učencev.

Zveza slovenskih glasbenih šol vsako leto podeljuje Gerbičevo priznanje za izjemne dosežke pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja. Med zaposlenimi na primorskih glasbenih šolah ga je v letu 2018 prejela pianistka in profesorica klavirja Tamara Ražem Locatelli. Svoj poklic dojema kot poslanstvo. Hvaležna je svojim čudovitim mentorjem, ki so ji vlili veselje do glasbe, zato da si še danes vsako jutro reče: "Kako lepo, da se ukvarjam z glasbo!" Živi jo z vsem srcem in tudi sama svoje navdušenje uspešno prenaša na mlade rodove; zaposlena je na Glasbeni šoli Sežana, poučuje pa tudi na Glasbeni matici Furlanije - Julijske krajine v Trstu. Ob tem ostaja dejavna kot pianistka, saj meni, da je koncertiranje koristno tudi za krepitev odnosa z učenci, pri katerem kot temelj izpostavlja medsebojno zaupanje.

Helena Filipčič Gardina


Zadnji prispevki