Trenutno se predvaja:
26. november 2020 ob 09:00 Kotiček za jeziček

Kotiček za jeziček: košarkar in košarkaš?

V tokratni oddaji Kotiček za jeziček se bomo posvetili rabi dveh podobnih izrazov, to sta besedi košarkar in košarkaš. Ali sta obe besedi ustrezni, katero najpogosteje uporabljamo in kakšna je razlika med njima?
Foto: www.alesfevzer.com
Foto: www.alesfevzer.com

"Nekdanji košarkar Cibone Zdravko Radulović je pred leti igral v Grčiji."

Vsak drug bivši košarkaš vam bo ob priložnosti z veseljem pojasnil, da bi sam z lahkoto igral v ligi NBA."

Obe besedi najdemo v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, a nas slovar pri besedi košarkaš napoti na geslo košarkar. Oba izraza pa pomenita športnika, ki se ukvarja s košarko.
Leta 1950 je bila ustanovljena Košarkarska zveza Slovenije, Slovenski pravopis iz istega leta navaja samo oblika košarkar. V naslednjem pravopisu leta 1962 pa najdemo tudi obliko košarkaš, a s kvalifikatorjem, ki besede v knjižni rabi ne dovoljuje. Oba samostalnika, tako košarkar kot košarkaš, sta z navadno izpeljavo tvorjena iz istega samostalnika, in sicer iz samostalnika košarka, razlikujeta se le v obrazilih: -ar pri košarkarju in -aš pri košarkašu. Slednje, torej obrazilo -aš, pa naj bi nakazovalo na vpliv srbohrvaškega jezika. V zbornem jeziku je zato kot nevralen obveljal izraz košarkar, košarkaš pa je pogost v športnem žargonu. Rabo obeh besed smo preverili v korpusu Gigafida – beseda košarkaš je uporabljena 643-krat, beseda košarkar pa kar 63.960-krat.Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila študentka drugega letnika študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje Nataša Panteva.

Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.


Zadnji prispevki