Trenutno se predvaja:
Radijska kronika - na današnji dan:

12. januar: Rodil se je pravnik, matematik in fizik Pierre de Fermat

false
Fermat je celo svoje življenje preživel v Toulousu. Sprva je bil advokat, pozneje pa kraljevi svetovalec v parlamentu v Toulousu. Ta visoki in ne preveč naporni uradniški položaj mu je omogočil, da se je lahko ukvarjal z matematiko. Govoril je mnogo jezikov, bil je strokovnjak za objave starogrških klasikov. Blestel je predvsem v teoriji števil. Foto: Wikipedia Commons

V Castresu je na današnji dan leta 1665 umrl pravnik, matematik in fizik Pierre de Fermat. Blestel je predvsem v teoriji števil. Odkril je, da je vsako naravno število vsota štirih kvadratov celih števil, v zgodovino se je zapisal z izrekom za vsa regularna praštevila.

V torek 12. januarja 1915 je Edinost povzela poročilo pariškega lista Le Semaphore: "Prizadevanja ruskega zaveznika, da bi definitivno obvladal vse karpatsko pogorje, nimajo samo namena, da ostanejo na tem ozemlju vezane velike avstroogrske moči in da se tako kolikor mogoče zmanjša pritisk zaveznikov na rusko fronto na Poljskem, temveč tudi, kar je za Rusijo mnogo važnejše, da vdro ruske čete v čim večjem številu na Ogrsko, da tako ogrožajo obe glavni mesti monarhije, Budimpešto in Dunaj, ter končno dosežejo neposredni stik s Srbijo."

V Zahodni Galiciji je na današnji dan leta 1945 rdeča Armada začela veliko ofenzivo proti nemški vzhodni fronti, ki je bila oslabljena zaradi ardenske ofenzive.

Zaradi zgodovinskih okoliščin se je veliko ljudi iz Beneške Slovenije moralo izseliti, zlasti v času fašističnega preganjanja. Kruh so našli v rudnikih po zahodni Evropi. Zavest o pripadnosti rojstnemu kraju je krepila tudi prireditev Dan emigranta, ki so jo organizirali v Čedadu. Leta 1980 je Beneško gledališče uprizorilo Kaplana Martina Čedermaca. Prisluhnimo odlomku zadnje pridige v slovenščini , kaplana je igral Izidor Predan - Dorič.

Bač pri Materiji je gručasto naselje v Podgrajskem podolju ob cesti Kozina-Rupa. Ima 108 prebivalcev. Samo ime Báč ni etimološko dokončno pojasnjeno. Občnoimenska osnova bač je domnevno označevala nekaj v zvezi z vodo, vlago, z mokrim, močvirnim terenom. Vendar je slovensko ime mogoče izvesti iz korenov besede béč s pomenoma sodček, vodnjak.


Zadnji prispevki