Trenutno se predvaja:
Radijska kronika - na današnji dan:

17. maj: Rodil se je specialist ortopedije primarij Venčeslav Pišot

false
Prim. Venčeslav Pišot si je vrsto let prizadeval, da bi v okolju, v katerem deluje, dosegali več kot le kriterij kakovostnega dela. Tako je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra že pred ustanovitvijo primorske univerze spodbudil nastanek tamkajšnjega Inštituta in se zavzemal, da bi znanstveno-raziskovalno delo tudi na tem področju prispevalo k razvoju in nastanku novega centra znanja ter univerzitetnega središča. Foto: Primorske novice

Slikar Sandro Botticelli, ki je umrl na današnji dan leta 1510 v Firencah, velja za najznamenitejšega predstavnika zgodnje renesanse.

Naše in nemške čete že več dni bombardirajo przemyslske utrdbe, tako je Edinost naslovila poročilo z vzhodne fronte. Na današnji dan leta 1915 je o položaju v Italiji pisala: "Šele po odločitvi vlade bo znano, ali poulične demonstracije, ki silijo na prelom z zaveznimi cesarstvi, napovedujejo vojno napoved."

Primorski dnevnik je na današnji dan leta 1945 poročal o plenarnem zasedanju Primorskega narodnoosvobodilnega odbora za slovensko Primorje in Trst, na kateri je bil namesto dr. Alekseja Beblerja, ki je postal minister za finance v novi slovenski vladi, kooptiran za enega podpredsednikov, zdravnik Umberto Zoratti.

V Celju se je na današnji dan leta 1950 rodil ekonomist in politik Janez Drnovšek. Po doktoratu se je posvetil bančništvu. Meteorsko politično pot je začel s presenetljivo zmago na volitvah slovenskega kandidata za člana predsedstva Jugoslavije leta 1989. V arhivu hranimo Drnovškovo izjavo pred plebiscitom 20. decembra 1990, ko je o osamosvojitvi Slovenije razpravljalo jugoslovansko predsedstvo. Janez Drnovšek je 5 mandatov vodil slovensko vlado, dvakrat je bil izvoljen za predsednika republike.

Primarij mag. Venčeslav Pišot, specialist ortopedije, se je rodil 17. maja 1943 v Črnomlju, Gimnazijo je zaključil v Kopru, študij medicine v Ljubljani, magisterij znanosti pa v Zagrebu. Vse od leta 1968 do 2013 je delal kot zdravnik ortoped v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, ki jo je tudi uspešno vodil od leta 1986 do upokojitve. Nadomestitveni sklepi so eno od nosilnih področij bolnišnice, o čemer je primarij Pišot povedal. Bil je pobudnik uvajanja laserske tehnologije pri artroskopiji ter perkutani nukleotomiji hernije disci, uvedel je nekaj izboljšanj verzij kolčnih in kolenskih protez v sklopu mednarodnih strokovnih in znanstvenih delovnih skupin in opravil prve miniinvazivne implantacije proteze kolka s tehniko dveh incizij. Bil je član številnih državnih in mednarodnih združenj ortopedov, predsednik in član številnih mednarodnih organizacijskih odborov ortopedskih simpozijev, mentor številnim specializantom ortopedije in vse do danes sodni izvedenec svoje stroke. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi leta 2010 tudi Red za zasluge predsednika republike.

Manevrska struktura Narodne zaščite je bil odločen odgovor odvzemu orožja, ki ga je 15. maja 1990 ukazal komandant teritorialne obrambe, Ivan Hočevar. Tedanji minister za notranje zadeve Demosove vlade, Igor Bavčar, se je ob 15-ti obletnici tako spominjal okoliščin.

Gorénja Kanomlja je široko razloženo naselje sredi idrijskega hribovja. Prvo ime kraja pomeni gorenji, gornji ljudje. V 14. stoletju, ko so po dolini zrasle prve kmetije, so Kanomljo imenovali Kolumba, najbrž po takrat zelo razširjenem divjem golobu (Columba palumbus).

V Trebčah se je na današnji dan leta 1935 rodil kitarist in pevec ter avtor mnogih skladb, Tulio Možina. Nastopati je začel v Triu Možina, ki je bil zametek Narodnega tržaškega ansambla. Sodeloval je na mnogih festivalih Tržaške popevke, saj je napisal kar 60 popevk.


Zadnji prispevki