Trenutno se predvaja:
8. april 2021 ob 12:37 Novice

Alpe Adria Green kritična do sečnje na deponiji Bekovec pri Črnem Kalu

Graditev drugega tira bo vplivala tudi na živalski in rastlinski svet. Zato bo ves čas del potekal monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov. Nevladna organizacija Alpe Adria Green pravi, da spremlja tudi priprave na gradbišču.
Urejanje območja pri Črnem Kalu, ki vzmenirja tamkajšnje krajane. Foto: AAG
Urejanje območja pri Črnem Kalu, ki vzmenirja tamkajšnje krajane. Foto: AAG

Bekovec je območje pri Črnem Kalu, kamor bodo med gradnjo predorov trajno odlagali odvečni izkopani material, ki se ga ne da več uporabiti. Zemljišče je treba pred tem urediti. Krajani so zaradi del, ki jih zdaj izvaja Kolektor, obvestili organizacijo Alpe Adria Green. Njeni predstavniki so v začetku aprila na terenu opazili intenzivna gradbena dela.

20 delavcev in 10 gradbenih strojev opravlja sečnjo rastja in gradi plato, so zapisali v poročilo s terena ter ga poslali okoljski inšpekciji. Prepričani so namreč, da dela ne potekajo v skladu z okoljevarstvenim soglasjem iz leta 2014. V njem piše, da se zaradi varstva ptic in hroščev sečnja rastja ne sme izvajati med aprilom in avgustom.

Eko patrulja Alpe Adria Green je opravila kontrolo na območju deponije Bekovec. Prepričani so, da izvajalci del kršijo okoljevarstvene zahteve, kar v 2TDK zanikajo. Foto: Radio Koper

V 2TDK odgovarjajo, da so za ureditev deponije Bekovec 1. marca letos dobili gradbeno dovoljenje, v katerem je opredeljena tudi ta sečnja. Ker so vedeli, da je do prvega aprila ne bodo mogli končati, so pri izvajalcu monitoringa pridobili mnenje, da to ne bo bistveno vplivalo na gnezdenje na tej mikrolokaciji. Kolektor bo ta dela do podaljšanega roka, to je do 15. aprila, zaključil, pojasnjujejo v projektnem podjetju in dodajajo, da je bil Zavod za varstvo narave o podaljšanem roku obveščen.

Graditev drugega tira bo zagotovo vplivala tudi na živalski in rastlinski svet. Pred pričetkom del so, denimo, v dolini Glinščice popisali floro, ribe in rake. Za monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega je bilo izbrano podjetje Matrika.

Tjaša Škamperle

Foto: AAG

Zadnji prispevki