Trenutno se predvaja:
12. avgust 2019 ob 11:40 Novice

Ambroziji se slabo piše

Pelenolistna ambrozija je ena najbolj alergenih rastlin, ki se je v zadnjih letih močno razširila tudi na slovenskem. V Vipavski dolini letos opažajo, da je je končno manj kot prejšnja leta.
Televizija Slovenija|ambrozija
Za njeno odstranjevanje so po odredbi za zatiranje in preprečevanje širjenja odgovorni lastniki zemljišč, kjer raste.Foto: Televizija Slovenija

Pelenolistna ambrozija je pred cvetenjem, zato je čas, da jo lastniki zemljišč ostranijo pred cvetenjem zaradi alergenega cvetnega prahu in kasneje semen, s katerimi se razmnožuje. V Vipavski dolini je tega nadležnega plevela letos manj ugotavlja specialistka za poljedelstvo Anka Poženel.

"Zdi se mi, da jo je nekoliko manj kot prejšnja leta, da so bili lastniki zemljišč natančni, da so jo v prejšnjih letih temeljito počistili. Ob cestah jo tudi ne vidimo, tako da je že en premik naprej. Populacija je manjša."

Ob izjemno neprijetnih alergenih učinkih na človeka, pa ambrozija povzroča tudi veliko škodo v kmetijstvu.

"Posebej v kulturah, kjer nimamo dovolj učinkovitih herbicidov, to so recimo metuljnice, torej lucerna, soja, krmni grah in vrtnine, če se površina zarase s pleveli, je samo še pletje na voljo."

Kulturam odvzema vodo in hranila. Odstranjujejo jo lahko mehansko ali kemično.

"Pri mehanskem načinu je seveda mulčanje ali pa nizka košnja, kjer moramo biti pazljivi na to, da jo dvakrat vsaj ali pa tudi trikrat odstranimo, ker se zelo hitro obraste."

Kemično pa s herbicidi, pri čemer je potrebno paziti na okoliške kulture. Podatek, da je ambrozije v Vipavski dolini bistveno manj je zagotovo razveseljujoč, saj gre za rastlino, ki se sicer zelo hitro širi.

Ingrid Kašca Bucik


Zadnji prispevki