Trenutno se predvaja:
19. november 2020 ob 12:30 Novice

Civilna iniciativa Seča podpira načrte piranske občine za Jernejev kanal

Piranski občinski svetniki bodo na današnji seji med drugim razpravljali o upravljanju in urejanju pristanišča Jernejev kanal.
Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic
Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Občinska uprava v predlogu sprememb Odloka iz leta 2010 predvideva, da bi koncesijo za upravljanje in urejanje tega pristanišča podelili javnemu podjetju Okolje, ki je septembra za to pridobilo tudi vodno dovoljenje. Ob tem je zanimivo, da je predlog občine tokrat z javnim pismom pred sejo podprla Civilna iniciativa Seča in pozvala, naj akt sprejmejo po skrajšanem postopku.

Kot v pismu pojasnjuje predstavnica civilne iniciative Seča, Andreja Humar, si prebivalci vzdolž kanala želijo, da bi Okolje nemudoma začelo upravljati to območje in ga že do naslednje sezone tudi očistilo in vzpostavilo red. Z načrtovano ureditvijo pristanišča pa bo civilna pobuda Seča končno dosegla cilj, za katerega se zavzema že tri desetletja, poudarja Humarjeva. Ureditev Jernejevega kanala bo znaten finančni zalogaj. Če bo odlok potrjen, bo denar moralo poiskati Okolje. Dozdajšnje občinske oblasti so bile pri tem neuspešne. Prav tako jim ni uspelo najti koncesionarja, ki bi bil pripravljen vlagati v prenovo.

Več lanskih in letošnjih sestankov med predstavniki občine in pristojnega ministrstva pa je pripeljalo do tega, da je Okolje zaprosilo za vodno dovoljenje. Naslednji korak je sprejem Odloka. Ta je namreč pogoj, da javno podjetje sploh lahko začne upravljati s pristaniščem Jernejev kanal.

Odlok predvideva tudi, da bodo lastnikom plovil - po zadnjem popisu jih je 243 - lahko začeli zaračunavati vzdrževalnino za začasni privez. Ta bi, odvisno od dolžine plovila, znašala od dobrih 350 do dobrih 2500 evrov na leto. Cenik bo potrjeval občinski svet. Novi začasni privezi ne bodo več mogoči, za nadzor bo skrbelo Okolje. Skladno z določbami vodnega dovoljenja, Odlok zavezuje koncesionarja, da mora v letu dni pridobiti vodno soglasje ter otrebno dokumentacijo za ureditev pristanišča. A kot rečeno, najprej morajo piranski svetniki Odlok potrditi.

Lea Širok


Zadnji prispevki