Trenutno se predvaja:
16. januar 2020 ob 11:30 Novice

Evropska unija vse več pesticidov umika iz uporabe

Med njimi so tudi redlan, pirineks in daskor, ki jih z današnjim dnem tudi v Sloveniji umikamo iz uporabe. Tudi edinemu sistemskemu sredstvu proti oljčni muhi pefektionu je potekla registracija.
Evropska komisija fitofarmacevtska sredstva preverja vsakih pet let in se glede na njihovo učinkovanje na ljudi in okolje odloča o podaljšanju registracije oziroma izločitvi. Foto: Kmetijski inštitut Slovenije
Evropska komisija fitofarmacevtska sredstva preverja vsakih pet let in se glede na njihovo učinkovanje na ljudi in okolje odloča o podaljšanju registracije oziroma izločitvi. Foto: Kmetijski inštitut Slovenije

Trgovska imena fitofarmacevtskih sredstev redlan, pirineks in daskor vsebujejo aktivno snov klorpirifos in klorpirifos metil, ki predstavlja nesprejemljiva tveganja za ljudi in okolje, zato jih je Evropska komisija prepovedala uporabljati. Kje so se doslej uporabljala? Specialist za varstvo rastlin na KGZ Nova Gorica dr. Ivan Žežlina:

"Uporabljala sta se v vinogradništvu predvsem za zatiranje groznih sukačev. Mi smo jih s pridom uporabljali tudi za zatiranje ameriškega škržatka, ki je prenašalec te izjemno nevarne karantenske bolezni zlata trsna rumenica."

Prepoved uporabe prinaša določene težave:

"Sredstvi sta bili dobri predvsem zato, ker se je z enim samim tretiranjem dalo zatirat oba škodljivca. V vinogradništvu imamo zaenkrat še dovolj registriranih aktivnih snovi, težave bodo pri zatiranju ameriškega škržatka."

S težavami se zaradi umika edinega sistemskega sredstva pefektion, ki se uporablja zoper oljčno muho, ukvarjajo oljkarji. Njegova uporaba je dovoljena do konca junija letos. Ostajajo le sredstva za ekološko pridelavo. Na pristojne organe so podali vlogo za nadomestno sredstvo. Matjaž Jančar s Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica:

"Tečejo razgovori, tudi s proizvajalci, ki proizvajajo to sredstvo. Do glavne sezone oljčne muhe bi moralo biti to vse urejeno."

Hkrati pa oljkarji želijo izenačiti pogoje z italijanskimi pridelovalci, ki so zaradi uvrstitve v drugo cono ugodnejši. Sicer pa se število dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev v zadnjem desetletju močno zmanjšuje. Po grobih podatkih se je prepolovilo.

Ingrid Kašca Bucik


Zadnji prispevki