Trenutno se predvaja:
11. januar 2020 ob 10:31 Novice

Izolska občinska uprava je tik pred reorganizacijo

Glavna sprememba se nanaša na ukinitev služb z enim ali dvema zaposlenima in njihovo pripojitev k drugim uradom.
Foto: Jaka Ivančič
Foto: Jaka Ivančič

Izolska občina želi s preoblikovanjem uprave doseči predvsem večjo učinkovitost. Podsekretarka za razvoj kadrov in komuniciranje Martina Miklavčič- Šumanski pojasnjuje, da imajo nekatere službe zaradi malo zaposlenih težave predvsem z nadomeščanjem, saj se je do sedaj dogajalo, da v službah, v katerih je samo en zaposlen in je ta tudi vodja, niso imeli urejenega nadomeščanja.

Poleg tega želijo nekaterim dejavnostim in področjem dati večjo težo. To velja za ribištvo, kmetijstvo, turizem in projekte, pravi Miklavčič- Šumanski:

"To smo v spremembi odloka predvideli z ustanovitvijo novega urada, urada za gospodarske dejavnosti, v katerem bi bila ta področja."

Za cilj so si postavili tudi izboljšanje komunikacije:

"S tem ko je manj služb in uradov, je tudi boljši pretok informacij, kar pomeni tudi večjo fleksibilnost in učinkovitost."

Službe notranje revizije, ki že dolgo nima zaposlenih, ne bo več. Nekatera področja dela občinskih uprav bi sicer lahko prevzela tudi medobčinska uprava, o kateri se vse štiri istrske občine že intenzivno pogovarjajo.

Jasna Preskar


Zadnji prispevki