Trenutno se predvaja:
14. september 2020 ob 06:46 Novice

Izolski prostorski načrt v presojo ministrstvu

Izolska občinska uprava bo predvidoma še ta mesec pristojnim ministrstvom poslala v presojo dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta. Pred tem mora vanj vnesti še pripombe in ureditve, ki izhajajo iz nedavno potrjene poplavne študije.
Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Po pridobitvi pozitivnega mnenja in obravnavi na občinskem svetu bi bil temeljni občinski prostorski akt lahko sprejet že prav kmalu. V pripravi pa so že njegove spremembe. V Civilni iniciativi Gibanje za Izolo niso zadovoljni z odgovori občine in opozarjajo na pozidavo kmetijskih zemljišč.

Občina Izola je na osnutek občinskega prostorskega načrta prejela skupno 265 pripomb. Med njimi izstopa skrb za obalni pas in kmetijska zemljišča, zlasti nad Jagodjem, kjer je bila predvidena širitev stanovanjske gradnje. Vodja urada za prostor in nepremičnine Marko Starman zagotavlja, da to območje ostaja kmetijsko.

"Pomembno je, da je kmetijsko postalo tudi določeno območje pri bolnici, ki je bilo do zdaj zelena površina. Na podeželju, kar je vsem znano, širitve na kmetijska zemljišča že v osnovnem predlogu niso dopuščene in bodo predmet prvih sprememb OPN."

Območje med Drogo-Kolinsko in hitro cesto je vendarle predvideno za širitev gospodarske cone, območje med avtokampom in Rudo pa za šport in rekreacijo.

"To je pravzaprav športno-rekreacijski del, ki servisira tako Izolane, ki živimo tukaj, kot tudi turizem. Turistična območja so pa namenjena, kot je predvideno že doslej, tako na območju ladjedelnice in Delamarisa kot na območju Rude. Glavne strateške razporeditve so v OPN-ju ostale take kot so bile."

V civilni iniciativi Gibanje za Izolo, ki je imela veliko pripomb na OPN, z odgovori občine niso zadovoljni, pravi Viktorija Carli.

"Občina 90 odstotkov pripomb občanov ni upoštevala. Še vedno stremi k pozidavi najboljših kmetijskih zemljišč, kar je v nasprotju s strategijo razvoja RS in smernicami kmetijskega ministrstva. Ne vrača zemljišč iz zelene rabe pod bolnico, ker so vseskozi kmetijska in s potrditvijo petih razvojnih pobud, ki se s kmetijstvom ne ukvarjajo, dejansko legalizira pet črnih gradenj, kar je unikum."

Takega plana v civilni iniciativi ne bodo dopustili, pravi Carlijeva in najavlja, da se bodo obrnili na pristojna ministrstva.

Jasna Preskar


Zadnji prispevki