Trenutno se predvaja:
14. januar 2021 ob 08:23 Novice

Kdaj bo na kmetijskih zemljiščih v koprski občini dovoljeno postaviti večjo lopo ali stajo?

Velike kmetije lahko v koprski občini preštejemo na prste ene roke. Tiste, ki še vztrajajo, pa se soočajo z dolgoletnimi neuresničenimi obljubami občine, da bodo lahko za potrebe kmetijstva na kmetijskih površinah zgradili ustrezne objekte.
Kmetija Trček. Foto: Radio Koper/splet
Kmetija Trček. Foto: Radio Koper/splet

Občina je sicer pred dvema letoma sprejela pravilnik, ki bi jim dovoljeval postavitev nekoliko večjih enostavnih objektov. Ker kmetijsko ministrstvo ni dalo pozitivnega mnenja, pravilnik ne velja.

Kmetija Trček si že več let prizadeva, da bi v Zazidu lahko postavila enostaven objekt, lopo, kjer bi spravili stroje, seno in če bi bilo potrebno, nudili zavetje živalim: s 130 glavami govedi in 160 glavami drobnice sodijo med največje kmetije v slovenski Istri. Gašper Trček: "Tak objekt za tako veliko čredo je nujen. Nujen je tudi za nadaljevanje kmetijstva, zdaj, ko vsi lokalni in državni veljaki toliko govorijo o lokalni samoooskrbi. Kako naj kmet napreduje, če ga za en tak objekt tako omejujejo."

Takšno lopo si želijo Trčkovi. Foto: Osebni arhiv/Kmetija Trček

Upanje je dal pravilnik, ki je bil sprejet na občinskem svetu pred dvema letoma: dovoljeval bi gradnjo do 150 kvadratnih metrov velikega objekta. Nato pa birokratski fiasko: pravilnik ni bil objavljen, ker se z njim ni strinjalo ministrstvo. Občina zdaj začenja pripravo posebnega prostorskega načrta za gradnjo na kmetijskih zemljiščih za določene kmetije, pravi Tjaša Babič z Mestne občine Koper: "Za ta prostorski akt se zdaj pripravljajo izhodišča, ki bodo tudi javno objavljena. Pri pobudnikih smo opravili terenske oglede. Izziv je, ker se nahajajo na območju Nature in vodovarstvenem območju, zato bo potrebna presoja vplivov na okolje."

Trčkovi pravijo, da jih zdaj še žene želja po kmetovanju in širitvi kmetije: "Če veš, da se bo kaj spremenilo. Če pa se ne bo, lahko tudi mi obupamo in to bo konec živinoreje v slovenski Istri."

Na občini predvidevajo, da bi tak načrt lahko sprejeli v roku enega leta.

Tjaša Škamperle


Zadnji prispevki