Trenutno se predvaja:
11. februar 2020 ob 15:09 Novice

Koprska občina odpravila nepravilnosti pri podeljevanju koncesij

Mestna občina Koper je odpravila nepravilnosti pri podeljevanju koncesij na primarni zdravstveni ravni iz leta 2018. Računsko sodišče jih je zapisalo v končnem revizijskem poročilu letos, čeprav so večino nepravilnosti odpravili že pred njegovo objavo.
Sodišče v več točkah Mestni občini Koper očita ravnanje, ki je v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Ta je sicer, tudi po mnenju Računskega sodišča, v nekaterih točkah preohlapen. Foto: BoBo
Sodišče v več točkah Mestni občini Koper očita ravnanje, ki je v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Ta je sicer, tudi po mnenju Računskega sodišča, v nekaterih točkah preohlapen. Foto: BoBo

Negativno mnenje Računskega sodišča je dobilo vseh sedem revidiranih občin. Je pa Mestna občina Koper edina, ki mora predložiti odzivno poročilo, saj - kot je zapisano - med revizijskim postopkom ni odpravila vseh ugotovljenih nepravilnosti. Vodja občinskega urada za družbene dejavnosti, Timotej Pirjevec, pravi, da: "Mi smo v postopku revizije tvorno sodelovali z računskim sodiščem in jim tudi pravočasno posredovali vse želene dokumente, pojasnila. Bili smo tudi na ustnem zagovoru."

Med petimi očitki sta se dva nanašala na razpis za novo koncesionarko na področju fizioterapije. Poročilo pravi, da niso vpisali točnega datuma, kdaj bodo odločbo izdali in tudi da so pogodbo sklenili prehitro oziroma še brez dovoljenja ministrstva. S tem niso vplivali na koristi občanov, poudarja Pirjevec: "Naš interes je bil, da skladno z novo zakonodajo, ki je bila implementirana leta 2017, ustrezno izpeljemo postopek podelitve nove koncesije."

Drugi očitki se nanašajo na to, da niso spremenili datumov trajanja koncesij iz nedoločenega časa na 15 let; na to, da so se pri preverjanju pogojev izdaje koncesije zanašali na izjave posameznih koncesionarjev in niso posebej preverjali izpolnjevanja pogojev. V dveh primerih pa da niso javno objavili podaljšanja koncesije. Pirjevec odgovarja, da so obveznosti iz Zakona o zdravstveni dejavnosti izvedli, toda: "... ne v roku, ki jih je takrat predpisoval zakon, kajti leta 2018 je bil zakon še pod vprašajem, ali bo morebiti spremenjen oziroma bi uspela kakšna ustavna presoja."

To se ni zgodilo, zato so konec leta 2018 in v začetku leta 2019 pristopili k izpolnjevanju obveznosti.


Mateja Brežan


Zadnji prispevki