Trenutno se predvaja:
12. december 2019 ob 07:55 Novice

Leto dni po lokalnih volitvah analiziramo občini Ilirska Bistrica in Miren-Kostanjevica

Kako izvoljene občinske oblasti opravljajo svoje delo leto po lokalnih volitvah? Na vrsti sta občini Ilirska Bistrica in Miren-Kostanjevica.
Župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar (levo) in župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc (desno). Foto: Montaža Radio Koper
Župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar (levo) in župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc (desno). Foto: Montaža Radio Koper

V Ilirski Bistrici je dobrim letom dotedanji župan Emil Rojc s prepričljivo večino znova osvojil županski stolček. Že tretjič zapored. Največ sedežev je dobila tudi njegova lista v občinskem svetu, kar omogoča bolj stabilno in predvsem bolj mirno izvajanje zastavljenih načrtov in ciljev.

Po dveh dokaj razgibanih mandatih na čelu občine Ilirska Bistrica je tretji županski ciklus za Emila Rojca ta trenutek zelo miren. V zadnjem letu so v občini izpeljali kar nekaj naložb, ki so pomembne predvsem za prihodnost. Zgradili so novo šolo in vrtec v Podgradu. Dokončno so komunalno opremili industrijski coni, kar odpira možnost za nova delovna mesta. Ob začetku prihodnjega leta bo zaključena še zadnja faza izgradnje bistriške obvoznice, kar naj bi mesto dokončno rešilo kolon.

Po 40-ih letih se, kot kaže, občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica vendarle strinjajo, kje naj bi tekal trasa avtoceste do Jelšan. V Ilirski Bistrici prav v teh dneh oblikujejo skupino, ki bo zadolžena za pogajanja z državo o njenem umeščanju v prostor. Država je asfaltirala zadnjih sedem kilometrov ceste do Sviščakov in občini tako omogočila začetek razvoja turizma na tem območju. Pomagala bo tudi pri sanaciji odlagališča nevarnih odpadkov Globovnik. V Podstenjšku, Podkraju in v Šembijah z novim letom ne bo več treba prekuhavati vode, saj je občina sanirala vodohram, v Šembijah pa imajo tudi novo čistilno napravo. V občini sicer že nekaj časa poteka čiščenje odpadkov, ki jih, kot pravijo, za seboj puščajo migranti. Župan Emil Rojc je skupaj z občinskimi svetniki dobil bitko z državo - v Jelšanah. Sprejemno registracijskega centra za migrante ne bo. Ne bo pa niti referenduma o tem. Za zdaj.

Občino Miren-Kostanjevica drugi mandat vodi župan Mauricij Humar, čigar lista je na lanskoletnih volitvah dobila šest svetniških mest. Humar pa je protikandidata močno premagal. Delo v občini teče brez vidnejših zapletov in iztekajoče se leto je prineslo kar nekaj pomembnih projektov.

V novem mandatu nadaljujejo s projekti začrtani v prejšnjem obdobju, hkrati pa smelo in skladno z razpoložljivimi sredstvi načrtujejo nove. Na prvem mestu je zagotovo obnova in dograditev osnovne šole v Mirnu, na kar so čakali in iskali rešitve kar dve desetletji. Občini je skupaj z Goriško knjižnico uspelo odpreti krajevno knjižnico v Mirnu. Velik korak naprej so naredili na področju turizma in se z destinacijo Miren Kras vidno zapisali na turistični zemljevid območij , ki sledijo trajnostnemu razvoju. Kot prva občina v Sloveniji so sprejeli odlok, da na prireditvah ne bodo uporabljali plastičnih izdelkov. Z oprostitvijo komunalnega prispevka so v zadnjih letih v obrtne cone privabili številne nove podjetnike, pomemben korak naprej pa bodo naredili z novim letom, ko bodo za polovico znižali komunalni prispevek za stanovanjsko gradnjo za mlade družine.

Zagotovo so tudi še nerešena vprašanja, dejstvo pa je, da občinski svet in župan delujejo usklajeno in predvsem z željo izboljšati kakovost življenja in v dobrobit občanov, kar le ti tudi potrjeujejo. Občinska uprava se je kadrovsko okrepila. Zanimivo je, da sta kar dva uslužbenca prišla iz uprave renško vogrinske občine. Očitno Mirensko kostanjeviška občina ponuja razvojne izzive.

Barbara Kampos in Ingrid Kašca Bucik


Zadnji prispevki