Trenutno se predvaja:
12. februar 2020 ob 11:58 Novice

Medobčinsko povezovanje niža stroške in krepi učinkovitost

Za občine, ki bodo v tem letu združile službe, bodo veljale nekatere novosti. Najmanj tri občine se morajo povezati, da jim država plača polovico stroškov dela za skupne uslužbence.
Skupne redarske službe so samo eno izmed področij, kjer se lahko povezujejo delovanja različnih občinskih uprav. Foto: MMC RTV SLO
Skupne redarske službe so samo eno izmed področij, kjer se lahko povezujejo delovanja različnih občinskih uprav. Foto: MMC RTV SLO

Tudi na Primorskem je nekaj primerov dobrih prask takšnega povezovanja, s takšno prakso se odpirajo možnosti za spremembe ter izboljšave. Poglejmo najprej južno Primorsko. Edini občini v Istri, ki sta do sedaj zmogli politično voljo in se povezali, sta ankaranska in piranska, ki imata skupno redarsko in inšpekcijsko službo. Vodja Ivan Koljesnikov pravi, da so izkušnje dobre, izzivi zaradi vedno večjih pristojnosti in premalo kadra pa naslednji: "Iz strokovnega vidika bi bilo ustrezno, da imajo vse obalne občine eno skupno redarsko in inšpekcijsko službo. Tako bi imeli ustrezno število zaposlenih, eno dežurno službo." Zdaj naj bi občine razmišljale o skupni revizorski službi.

Tudi na Krasu deluje skupna redarsko inšpekcijska služba z enim inšpektorjem in štirimi redarji. Vodja Marko Korošic meni, da bi lahko uvedli še kakšno: "Gotovo pri urejanju prostora in varstvu okolja na Krasu, ki ga jemljem kot enoten prostor. Tako bi se izognili vrtičkarstvu." Ta korak naprej so naredile občine Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Bloke. Skupno občinsko upravo so razširile, pravi župan Robert Smrdelj: "Odločili smo se, da damo v skupno upravo še civilno zaščito, urbanizem, požarno varstvo, pravne službe. Občine bomo prenašale na skupno upravo tiste zadeve, za katere menimo, da jih je smiselno delati skupaj." S tem bodo pridobili 55 odstotkov denarja za plače uslužbencev skupne uprave.

Na Severnoprimorskem je trinajst občin združenih v štiri občinske uprave. Največje število skupnih nalog imajo v medobčinski upravi Ajdovščina, Nova Gorica in Brda, ki je z delovanjem začela v letošnjem letu. Dosedanji redarski službi in inšpektoratu bodo do konca leta dodali še dve nalogi - notranjo revizijsko in pravno službo. Poleg tega, da so skupne občinske uprave sofinancirane s strani države, je njihovo združevanje smiselno tudi zaradi kadrovskih vrzeli. Predvsem manjše občine se namreč srečujejo s pomanjkanjem kadra na posameznih področjih.

Sedež medobčinske uprave novogoriške, briške in ajdovske občine je v Novi Gorici. Šest redarjev in tri inšpektorje do imenovanja novega direktorja vodi direktorica občinske uprave novogoriške mestne občine Maja Grapulin Vadjunec: "Trenutno smo začeli s povezano redarsko službo, predvideva se okrepitev na tem področju in sicer dežurne redarske službe med vikendi in popoldnevi." Prav to je bil eden od glavnih razlog, da se je prejšnji skupni upravi, ki sta jo sestavljali občini Brda in Nova Gorica pridružila še Ajdovščina. Ajdovski župan Tadej Beočanin in direktorica briške OU Anita Manfreda sta jasna. Prvi je prepričan, da je kakovost storitve na prvem mestu. "Verjamem, da bomo v novi MU uspešno sodelovali in zagotavljali raven storitev, ki si jo tudi na območju naše občine želimo." Manfreda ob tem dodaja, da "želi(jo) imeti redarja vsak dan v Brdih, ne samo od ponedeljka do petka ampak tudi za vikende, če je to potrebno."

Skupno občinsko upravo sestavljajo tudi občine Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevice, Renče-Vogrsko in Vipava. Šempetrsko-vrtojbenski župan Milan Turk sicer razmišlja o dodatnih nalogah vendar se mu pri tem postavlja vprašanje, ali bi bilo zaradi višjega sofinanciranja s strani države smiselno odpirati nova delovna mesta, ki jih zaradi dislociranosti ne bi bilo mogoče optimalno organizirati.

Skupni inšpektorat in redarsko službo imajo tudi v Posočju. Občinam Kobarid, Tolmin in Bovec se je zaradi urejanja in upravljanja z reko Sočo pridružila tudi občina Kanal ob Soči.
Na območju severnoprimorske regije sta tudi občini Idrija in Cerkno združili moči za skupno upravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzora.

Tjaša Škamperle in Nataša Uršič


Zadnji prispevki