Trenutno se predvaja:
11. oktober 2019 ob 11:54 Novice

Mladim s posebnimi potrebami je treba pomagati na poti iz šole na trg dela

Zavod Šentprima izvaja pilotni projekt Prehod mladih na trg dela, s katerim želijo zapolniti vrzel med izobraževanjem oseb s posebnimi potrebami in prihodom na trg dela.
Radio Koper
Posveta v Postojni so se udeležili starši otrok s posebnimi potrebami in predstavniki različnih služb. Foto:Radio Koper/Vesna Potočar Godnič

Oče dijaka, ki je gibalno oviran, ima z osnovnošolskim izobraževanjem dobre izkušnje. Za nadaljnje šolanje pa je bilo sodelovanje in svetovanje zavoda Šentprima družini v veliko pomoč, je povedal Aleš Svenšek:

"V pomoč so bili zaradi svetovanja. Šentprima je le ustanova, ki več ve kot pa sam starš in pozna zakonsko podlago. Starša v šolah ne jemljejo tako resno kot kakšno ustanovo."

V preteklosti je bilo veliko mladih, ki pri 35 letih, kljub zaključenemu šolanju, niso imeli delovnih izkušenj. To vrzel poskuša zapolniti projekt Prehod, je povedala vodja tima zaposlitvene rehabilitacije v zavodu Šentprima, Ksenija Bratuš Albreht:

"Trudimo se, da starši pravočasno dobijo prave informacije o možnostih, ki jih imajo mladostniki s posebnimi potrebami po zaključku šolanja. Posredujemo jim informacije o možnostih vključevanja k različnim delodajalcem, da ne ostanejo doma."

Udeleženci na posvetu so izpostavili še, da je prvi korak za uspešen vstop na trg dela ustrezna izbira poklica. Projekt podpira tudi Evropski socialni sklad.

Vesna Potočar Godnič


Zadnji prispevki