Trenutno se predvaja:
17. junij 2019 ob 14:17 Novice

Nov prostorski načrt v Ankaranu ne predvideva novih stavbnih zemljišč

Po Izoli je najpomembnejši občinski dokument - občinski prostorski načrt - razgrnil tudi Ankaran. Prihodnji četrtek bo v telovadnici Osnovne šole javna obravnava.
Radio Koper
Eno od ankranskih zemljišč, ki bi ga lastnik rad pozidal. Mu bo uspelo? Foto: Radio Koper

Na občini pravijo, da je osnutek, ki bo na ogled od danes do sredine julija, oblikovan po najsodobnejših evropskih smernicah prostorskega načrtovanja. Vodilo pri pripravi sta bili trajnostna raba prostora ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč. Občinski prostorski načrt ohranja naravo, obenem pa omogoča razvoj in dvig kakovosti življenja v občini, je povedal direktor občinske uprave, Iztok Mermolja:

"V urbanem delu omogoča širitev stavbnih zemljišč z namenom dosega 5 tisoč prebivalcev. Določena zemljišča, ki so že stavbna, bo dopuščena taka gradnja, da bo omogočala dostopna stanovanja tudi mladim. Gre predvsem za območje pod cerkvijo oziroma Ankaran dolge njive."

Nov občinski prostorski načrt ne predvideva novih stavbnih zemljišč, je izpostavil Mermolja:

"Stavba zemljišča v priobalnem pasu, ki so bila opredeljena kot stavba zemljišča, hkrati pa ni bilo sprejetega prostorsko izvedenega akta smo spremenili v prvotno rabo ali je to gozd ali kmetijska zemljišče."

Občina se je z novimi lastniki zemljišča Ankaran Hrib dogovorila, da se obstoječi prostorski akt samo za to območje spremeni v skladu z zahtevami občine in jim za gradnjo ni treba počakati na sprejem OPN-ja. Po predvidevanju občine naj bi ga sprejeli v prvi polovici prihodnjega leta. Številni v Ankaranu si bodo takrat oddahnili, saj zdaj zanje veljajo številne omejitve. Podrobnejša pojasnila bodo občani lahko dobili prihodnji četrtek, ko bo občina v telovadnici Osnovne šole Ankaran, pripravila javno obravnavo osnutka prostorskega načrta.

Vesna Potočar Godnič


Zadnji prispevki