Trenutno se predvaja:
26. junij 2020 ob 13:41 Novice

Novogoričani časovno zamikajo nekatere projekte

Novogoriška mestna občina kljub gospodarski krizi ohranja vse večje projekte, ki pa se bodo časovno zamaknili.
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Novogoriški mestni svetniki so potrdili rebalans proračuna, ki je posledica epidemije. Zaradi spremenjenih gospodarskih okoliščin je prihodek občinske blagajne za tri milijone in pol evrov manjši od načrtovanega. Največji izpad je nastal zaradi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Že načrtovani večji projekti zaradi izpada prihodkov ne bodo okrnjeni, se pa bodo zamaknili za eno leto.

Kateri so že načrtovani projekti in se bodo časovno zamaknili za leto dni, je pojasnila direktorica občinske uprave Maja Grapulin Vadjunec: "Največji premiki na naslednje leto so vrtec Grgar, sanacija letnega bazena, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečje Soče, poslovna cona, ureditev potoka v naselju Potok in Draga, tukaj ne gre za zamik, sredstva bodo zagotovljena iz države."

Varčevalnih ukrepov pa bi se lahko poslužila tudi občinska uprava, je po sprejetju rebalansa proračuna menil svetnik Liste Mateja Arčona, Aleš Markočič: "Pričakovali smo vsaj nekaj znižanja na področju plač. Konec koncev se ključni projekti prenašajo v naslednje leto, tako da smo pričakovali, da bi si občinska uprava tam nekaj stroškov vseeno lahko znižala. Sem pa vesel, da je v proračunu postavka za nakup infrastrukture v coni Meblo. S tem bomo omogočili gospodarstvu, da uredimo prostore v tej coni, ki so nujno potrebni."

Novogoriška mestna občina se bo zadolžila za skoraj sedem milijonov evrov in sicer za morebitni odkup zemljišč na javni dražbi v gospodarski coni Meblo ter za nakup zemljišč na katerih stoji infrastruktura za vodooskrbo in čiščenje odpadnih voda. Gre za skoraj milijon evrov vredni zemljišči v Panovcu in na območju centralne čistilne naprave v Vrtojbi. Obe sta v lasti javnega podjetja Vodovod in kanalizacija, že pred desetletjem pa bi morali preiti v občinsko last.

Nataša Uršič


Zadnji prispevki