Trenutno se predvaja:
1. junij 2020 ob 11:55 Novice

Občina Izola kupuje parcelo za neprofitna stanovanja

Izolska občina bo z nakupom parcele od Družbe za upravljanje terjatev bank lastniško zaokrožila območje v Livadah, na katerem namerava graditi neprofitna stanovanja.
Parcela se nahaja pod Ulico Zvonimirja Miloša v Izoli. Foto: Radio Koper/Jasna Preskar
Parcela se nahaja pod Ulico Zvonimirja Miloša v Izoli. Foto: Radio Koper/Jasna Preskar

Za uresničitev teh načrtov bo sicer potrebna manjša sprememba prostorskega akta, kupnina za zemljišče pa je z rebalansom proračuna že zagotovljena. Občina Izola namerava neprofitna stanovanja graditi v Livadah, za trgovino Hofer. Gradbeno parcelo sestavljata dve zemljišči; eno je že v lasti občine, drugo pa pripada Družbi za upravljanje terjatev bank. Dogovor za nakup te nepremičnine je že sklenjen, pojasnjuje vodja urada za prostor in nepremičnine Marko Starman: "To območje je že danes v zazidalnem načrtu namenjeno gradnji še enega stanovanjskega bloka. Na tem območja sta že dva, ampak zaradi neusklajenosti dveh prostorskih aktov tukaj gradnja tehnično ni bila mogoča, poleg tega pa občina ni bila lastnica celotnega območja."

Z odkupom sosednje parcele in uskladitvijo prostorskega akta teh ovir ne bo več. Predvidene spremembe bodo omogočile umestitev objekta, ki bo po velikosti podoben sosednjim blokom. To pomeni, da bo v njem tudi približno enako število stanovanj. Projekt sicer še ni podrobno razdelan, bistveno pa bo sodelovanje države. "V vsakem primeru bo neka oblika sodelovanja z republiškim skladom zagotovo aktualna." še dodaja Starman.

Občina bo za nakup parcele, ki pomeni prvi korak k uresničitvi načrtov v zvezi z novimi neprofitnimi stanovanji, odštela 100 tisoč evrov.

Jasna Preskar

Foto: Radio Koper

Zadnji prispevki