Trenutno se predvaja:
12. junij 2018 ob 15:04Novice

Občine Ajdovščina, Nova Gorica in Renče Vogrsko ustanovile skupni zavod za turizem

Tri od šestih občin Vipavske doline še niso vstopile v skupni zavod, čeprav bo ta promoviral celotno dolino do Nove Gorice in enotno destinacijo brez občinskih meja.
Skupno sejo ob ustanovitvi občinskih svetov so vodili župani Tadej Beočanin, Matej Arčon in Aleš Bucik. Foto: Mestna občina Nova Gorica

Občine Ajdovščina, Nova Gorica in Renče Vogrsko so včeraj na skupni seji občinskih svetov ustanovile enoten zavod za turizem. Destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina je postala ena od 34 vodilnih slovenskih destinacij, ki jih opredeljuje strategija slovenskega turizma. Vanjo bi sicer morale biti vključene vse občine od izvira do izliva Vipave. Tri od šestih še niso vstopile v skupni zavod, čeprav bo ta promoviral celotno Vipavsko dolino do Nove Gorice in enotno destinacijo brez občinskih meja.

Slovenija ima štiri makro destinacije, ki jih prepoznajo tudi turisti. V okvir mediteransko-kraške se uvršča tudi novoustanovljeni zavod Nova Gorica in Vipava. Ta naj bi z dobro vizijo, programom in aktivnostmi postal partner Slovenski turistični organizacije, je pojasnila direktorica Maja Pak: "Ker so pred nami izzivi upravljanja destinacije v luči turističnih tokov, v luči oblikovanja produktov višje dodane vrednosti, potrebujemo organizacijo in strokovni kader, ki bo deloval z nami povezovalno za bolj učinkovito trženje."

V občini Renče-Vogrsko so se skupnemu zavodu pridružili, ker na področju turizma sami ne bi uspeli, je povedal župan Aleš Bucik: "Mi želimo razvijati kmečke turizme, kjer bodo ljudje svojo, lokalno hrano lahko prodajali. Če hočemo mi karkoli promovirati, ne moremo. Mi smo tako majhni, da ne moremo sami prav ničesar, in zato se moramo priključiti enemu od velikih sistemov."

Ajdovski župan Tadej Beočanin je prepričan, da bodo tudi preostale tri občine spoznale pomen in prednosti zavoda ter kasneje same pristopile. Pogodbeni odnos namreč to omogoča. Glede zavoda je dejal: "Ključne naloge so povezati ponudnike turističnih storitev, pripraviti nove pakete, s katerimi bo promoviral naše območje navzven, in skrbeti za reden kontakt za podpornimi instistucijami turizma kot ponudniki turističnih storitev."

Kateri bodo prvi koraki pri formalnem ustanavljanju skupnega zavoda? Župan Nove Gorice Matej Arčon: "Najprej bo potrebno imenovati vršilca dolžnosti, ki bo poskrbel za registracijo in ustanovitev zavoda. Naloge občinskih svetov so, da imenujemo vse organe skupnega zavoda, in potem bo sledil razpis za direktorja."

Od šestih občin so najprej vstop v skupni zavod zavrnili v Vipavi in Šempetru-Vrtojbi, s pojasnilom, da v obeh občinah že delujeta zavoda za turizem. Tik pred skupno sejo so se vstopu odpovedali še v občini Miren-Kostanjevica. Župan Mauricij Humar je povedal, da so pravkar ustanovili svoj zavod za turizem, kljub temu pa ostajajo odprti za sodelovanje.

Prispevek Nataše Uršič:


Iščete ponudnika storitev na obali?
Brezplačno pridobite ponudbe in cene preverjenih ponudnikov

Pridobite cene in ponudbe


Zadnji prispevki