Trenutno se predvaja:
22. januar 2019 ob 11:25Novice

Popovič z začasno odredbo ni uspel zaustaviti dela Bržana

Popovič ni uspel s predlogom sodišču, da izda začasno odredbo, s katero bi prekinilo izvrševanje funkcije župana do pravnomočne odločitve o vloženi pritožbi na sklep občinskega sveta.
Popovič se Hotu od marca lani, ko je sodba postala pravnomočna, še ni javno opravičil. Foto: Radio Koper

Upravno sodišče v Novi Gorici je odločilo o zahtevi za izdajo začasne odredbe, ki jo je vložil Boris Popovič, v zvezi z vloženo pritožbo zoper odločitev Občinskega sveta Mestne občine Koper. Sodišče je zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrnilokot neutemeljeno. Popovič je želel z začasno odredbo županu Alešu Bržanu odvzeti pooblastila do odločitve o pritožbi. O slednji mora Upravno sodišče še odločiti.

Pritožba je vložena zoper sklep koprskega občinskega sveta z 21. decembra, s katerim je bilo najprej ugotovljeno, da lahko Aleš Bržan začne opravljati funkcijo župana Mestne občine Koper, pritožba kandidata za župana Borisa Popoviča zoper odločbo občinske volilne komisije in poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper pa je bila zavrnjena. Pritožbo je Boris Popovič vložil 10.1., skladno z določbo zakona o lokalnih volitvah pa mora upravno sodišče o pritožbi odloči v 30 dneh od vložitve pritožbe. Zoper odločitev upravnega sodišča ob smiselni uporabi določb zakona o upravnem sporu pritožba ni dovoljena, bo pa pritožnik imel po izčrpanju vseh pravnih sredstev še možnost vložiti ustavno pritožbo.

Hotova izvršba zoper Popoviča se lahko nadaljuje

Popovič je prejel še eno odločitev sodišča, v kateri ni bil uspešen. Koprsko sodišče se ni strinjalo z njegovim ugovorom, potem ko je Vejsil Hot dosegel izvršbo, saj se mu Popovič ni opravičil in ni plačal 10 tisoč evrov odškodnine zaradi javno izrečenih obtožb.

Vejsila Hota je pred štirimi leti povezal z umorom. Boris Popovič je podal predlog za odlog izvršbe, a ga je koprsko sodišče zavrnilo. Sodišče lahko banke obvesti, da se denarna sredstva na Popovičem računu, če jih ima, zasežejo. Hotova odvetnica pa bo sodišču predlagala še, da se ga kaznuje za vsak dan, ko pravnomočne sodbe ne bo izvršil.

In kaj je Popovič izjavil oz. bi moral preklicati?

"Ta Vejsil Hot je zelo znana oseba na Primorskem, njemu pripisujejo, njegovo breme sta dva mrtva, dva ubita človeka, to je zelo resna zadeva. Ekipi Vejsila Hota, kralja Portoroža, s koprsko kandidatko Polko Boškovič ankete in stanje na terenu kažejo na to, da se jim obeta porazen izid. Zaradi tega so živčni, da pa so zmožni vsega, nas učijo že zgodovina Kopra in dva nikoli pojasnjena umora."

Vejsil Hot ga je tožil, sodišče pa je februarja lani pravnomočno razsodilo, da je Popovič odškodninsko odgovoren, saj mu ni uspelo dokazati ne resničnosti izjav ne tega, da je utemeljeno verjel v njihovo resničnost. Hotu bi moral v petnajstih dneh po pravnomočnosti sodbe, marca lani, plačati 10 tisoč evrov odškodnine ter v medijih preklicati izjave in se Hotu javno opravičiti. Ker tega ni storil, je Hot vložil predlog za izvršbo.

Hot pa lahko pri rubežu naleti na težavo, saj Popovič od nekdaj trdi, da nima nobenega premoženja in da mu vse, kar ima, kupi mama.

Tjaša Škamperle


Iščete ponudnika storitev na obali?
Brezplačno pridobite ponudbe in cene preverjenih ponudnikov

Pridobite cene in ponudbe


Zadnji prispevki