Trenutno se predvaja:
19. januar 2020 ob 10:00 Novice

Spremembe v pokojninski zakonodaji

V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja začelo delovati nekaj sprememb, ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Foto: Pixabay/Alexas Fotos
Foto: Pixabay/Alexas Fotos

Zavarovanci, ki izpolnijo pogoje za starostno pokojnino, lahko uveljavijo izplačilo dela starostne pokojnine v višini 40 odstotkov. Izplačevalo se bo največ tri leta, po poteku tega obdobja pa bodo znova prešli na 20 odstotkov. Direktorica koprske območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sabrina Poropat:

"Posamezniki, ki bodo izpolnili pogoje za predčasno upokojitev, pa do izplačila dela pokojnine k predčasni pokojnini ne bodo več upravičeni, za razliko od sistema, ki je veljal do 31.12.2019. Izjema so pa tisti zavarovanci, ki ta kot uživalci predčasne pokojnine že prejemajo, saj je zanje predvidena posebna prehodna ureditev, po kateri bodo navedeno dajatev v višini 20 odstotkov prejemali še naprej."

Do 20 odstotkov starostne pokojnine so po novem upravičeni tudi vsi, ki so v obvezno zavarovanje vključeni za krajši delovni oziroma zavarovalni čas, še pojasnjuje Sabrina Poropat:

"Vendar za vključenost najmanj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, in sicer bo tudi tak posameznik poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine upravičen do izplačila ustreznega sorazmernega dela od 40% starostne pokojnine. Seveda v odvisnosti trajanja vključenosti oziroma dolžine delovnega časa. Tako bo ta, ki je zaposlen s polovičnim delovnim časom, upravičen do izplačila dajatve v višini 20 odstotkov starostne pokojnine."

Ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske bo v letu 2020 znašal 63,5 odstotkov pokojninske osnove in se torej ne bo znižal, kar bi se zgodilo, če do novele ne bi prišlo, pravi Poropatova:

"Za moške je predviden postopen dvig odmernih odstotkov na 63,5 odstotkov v 6-letnem prehodnem obdobju. V letošnjem letu znaša odmerni odstotek 58,5%. Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let ter za odmero ostalih pravic, tako je predviden dvig odmernega odstotka za 15 let zavarovalne dobe, ki sedaj za moškega znaša 26, za žensko pa 29 odstotkov. Novela določa odstotek za oba spola 29,5 odstotka, za moške seveda postopoma in velja samo za nove upokojence."

Novost predstavlja možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke.

"Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, se zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, odstotek odmere pokojnine poveča za 1,36 odstotka, vendar največ do višine 4,08 odstotka, torej največ za tri otroke. Po novem je do tega upravičen tudi moški, če je vsaj 120 dni užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva. Če ni sporazumne odločitve, je do dodatnega odmernega odstotka upravičen tisti od staršev, ki je v pretežnem delu uveljavil pravico do starševskega dopusta. Če nobeden od staršev ni bil na starševskem dopustu ali sta uveljavila pravico do starševskega dopusta v enakem delu, je do dodatnega odmernega odstotka upravičena ženska. Pri tem je potrebno poudariti to, da tega ni mogoče priznati za otroke, ki so jih zavarovanci uveljavljali pri znižanju starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, torej kombinacija ne bo možna, ne glede na število otrok. Pri tem bo res potrebna še posebna skrbnost pri ugotavljanju ugodnejše pravice glede obravnave otrok in določitvi ugodnejšega zneska."

Ugodnejše vrednotenje čaka tudi vse, ki se bodo po odhodu v pokoj znova vključili v zavarovanje oziroma se aktivirali:

"Pri reaktivaciji zavarovanec pridobi več ugodnosti in sicer najprej to, da se mu izplačuje del starostne pokojnine v višini 40 odstotkov oziroma v sorazmernem odstotku glede na delovni čas trajanja vključenosti. Obenem imajo ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa, v kolikor imajo za to izpolnjene pogoje. Ob vnovični upokojitvi pa se lahko že uveljavljena pokojnina odstotno poveča glede na pokojninsko dobo, ki jo je zavarovanec dopolnil v času ponovne vključitve v obvezno zavarovanje ali pa se mu pokojnina ponovno odmeri. Tudi tukaj po uradni dolžnosti izračunamo tisto pokojnino, ki je za zavarovanca ugodnejša."

Mateja Brežan

Več o spremembah v pokojninski zakonodaji lahko s klikom slišite v zadnji svetovalni oddaji.

Zadnji prispevki