Trenutno se predvaja:
26. februar 2021 ob 14:15 Novice

Tematska učna pod od Vipave do Mirna bo končana poleti

Reka Vipava se po svoji lepoti in barvi brez sramu lahko postavi ob bok Soči. To so ugotovile tudi občine v Vipavski dolini in skupaj stopile k evropskemu projektu VIPava.
Foto: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko/Polona Avanzo
Foto: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko/Polona Avanzo

Po tematski učni poti od izvira Vipave do meje z Italijo v Mirnu, ki bo dolga štirideset kilometrov, se bodo že kmalu lahko odpravili prvi pohodniki in kolesarji.

V soteski Pekel pri vasi Saksid bodo postavili tudi brv, preko katere bo moč prečiti reko. 3,3 milijone evrov težak projekt je sicer namenjen ohranjanju in obnovi življenjskega prostora nekaterih živalskih in rastlinskih vrst, ki so ob in v Vipavi na robu preživetja.

Tako bo izgledala ptičja opazovalnica v glinokopu Renče. Foto: Zavod za ribištvo Slovenije

V občini Miren Kostanjevica so zadolženi za trasiranje 40 kilometrov dolge poti, je povedala Nevenka Vuk, svetovalka za gospodarstvo, turizem in projekte: "V okviru tega projekta bo naša občina uredila tematsko učno pot od izvira Vipave do Mirna. Označena bo v obe smeri, tako da bodo pohodniki oziroma kolesarji štartali ali v Vipavi ali v Mirnu. V Mirnu bomo tudi uredili vstopno točko proti Vipavi. Potekala bo v petih občinah, in sicer na območju Mirna-Kostanjevice, občine Renče-Vogrsko, Ajdovščine, Vipave in Nove Gorice."

Kdaj pa se bodo pohodniki in kolesarji lahko podali nanjo? "Pot se ureja. Začeli smo v naši občini, Miren-Kostanjevica. Nadaljevali bomo po začrtani trasi. Predvidoma bo dokončana poleti."

Foto: Zavod za ribištvo Slovenije

Novogoriška mestna občina bo v soteski Pekel, ki povezuje vasi Saksid in Vrh, čez reko Vipavo zgradila brv. Podobna bo tisti v Solkanu, seveda bo krajša.

Ob poti bo mogoče videti naravovarstvene ukrepe v okviru Nature 2000 in posledice, ki jih je človek povzročil naravi.

Vodja projekta VIPava Nastja Pajk je povedala: "Ob poti bodo postavljene informativne table, kjer bodo predstavljene ogrožene vrste in okolja kot tudi tujerodne vrste, ki so prisotne v Vipavski dolini. Sama pot bo urejena z mobilno aplikacijo, s pomočjo katere si bodo uporabniki prebrali več o naravi, ki jih obdaja, naravovarstvu in o sami Naturi 2000."

Pohodniška oziroma kolesarska pot ob Vipavi bo opremljena tudi s počivališči in klopmi.

Nataša Uršič


Zadnji prispevki