Trenutno se predvaja:
23. januar 2021 ob 09:14 Novice

Usoda Inštituta za oljkarstvo negotova

Usoda Inštituta za oljkarstvo, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, je vse od požara v Univerzitetnem kampusu Livade, kjer je imel inštitut svoje prostore, zelo negotova.
Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Po štirih letih iskanja primernih rešitev in lokacij za njegovo delovanje, sta ministrstvi za kmetijstvo in znanost zdaj odločili, da se inštitut vrne v Livade, ko bo sanacija končana. Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča opozarja, da bodo ves denar, ki mu ga država namenja, požrli stroški in najemnina. Predlagana rešitev inštitutu torej ne zagotavlja pogojev za akreditirano dejavnost in nadaljnji razvoj oljkarske panoge.

Foto: Primorske novice/Tomaž Primožič

"Inštitut za oljkarstvo po požaru v Livadah spet deluje v prostorih, ki jih po selitvi v kampus ni niti še dobro izpraznil," se je slikovito izrazil direktor ZRS Rado Pišot. Ker pa se bo moral po obnovi poškodovanega stolpiča vrniti nazaj (v Livade), ga torej kmalu čaka že nova selitev. Stroški, povezani z njo, bodo visoki; samo validacija nove opreme stane 40 tisoč evrov, najemnina za nove prostore pa v pogodbi z Univerzo na Primorskem sploh ni natančno določena. Lahko se zgodi, da jim za izvajanje strokovnega in raziskovalnega dela ne bo ostalo nič denarja in bodo morali ukiniti dejavnost, opozarja Pišot, ki od države pričakuje sistemsko rešitev za delovanje inštituta: »Stvar je v tem, da bi se država morala odločiti, jasno udariti po mizi, kaj je javno dobro. Naš inštitut dela za javno dobro, za Urad za varno hrano, strokovne naloge za oljkarstvo in uporabnike. In tu bi morali s pritiskom in iskanjem rešitev, ki bodo konkretne in takojšnje, zaključiti zadevo!«

Oljkarstvo mora dobiti mesto, ki mu pripada in kot ga ima drugje, je jasna tudi vodja akreditiranega laboratorija, Milena Bučar Miklavčič:
»Skupaj bi morali, tako z ministrstvom za znanost kot z ministrstvom za kmetijstvo, oblikovati strategijo za naslednjih 20 let. V to strategijo sodijo tudi prostori.«

Zaprtje bi imelo nepopravljive posledice za strokovno in znanstveno-raziskovalno delo, za ponogo, opozarja tudi predsednik zadruge Olea Capris, Igor Novak: »Si ne upam niti vprašati, kaj bo v tem primeru odgovoril Bruselj, ko bo izvedel, da Slovenija zapira Inštitut za oljkarstvo, zapira akreditiran laboratorij. Kakšne bodo posledice šele takrat?!«

Predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik dodaja, da so zaposleni v minulih štirih letih dejavno iskali rešitev, a je zaradi tega trpelo njihovo znanstveno-raziskovalno delo.

Jasna Preskar


Zadnji prispevki