Trenutno se predvaja:
24. januar 2021 ob 14:44 Novice

V projekt Ecovinegols vključena tudi Slovenija

Intenzivno vinogradništvo ima lahko tudi negativne učinke na kakovost prsti, vode in zraka, povzroči pa lahko tudi spremembe v občutljivih habitatih in tradicionalnih pokrajinah.
Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Projekt Ecovinegols, v katerem sodeluje tudi novogoriški Kmetijsko-gozdarski zavod, se loteva reševanja izzivov intenzivnih vinogradniških sistemov in odpravljanja njihovih negativnih posledic.

V projekt Ecovinegols je vključenih deset partnerskih institucij iz šestih držav: Hrvaške, Grčije, Italije, Črne Gore, Srbije in Slovenije. Projekt zasleduje oblikovanje treh strategij pojasnjuje vodja slovenskega dela, Karmen Bizjak Bat: "To so strategije za prehod na agroekološko pridelavo na vinogradniških območjih,strategija za ohranjanje pokrajine in habitatov ter za ocenjevanje ekosistemskih storitev na vinogradniških območjih,in strategija za območno sodelovalno upravljanje kot podporno orodje za prehod k agroekološkim praksam."

Pilotni območji pri nas sta Vipavska dolina in Kras. Karmen Bizjak Bat je povedala: "V občini Vipava so to Erzelj, Goče, Lože, Manče, Spal, Podraga, Orehovica in Podnanos. V občini Komen so to Dolanci in Kodreti, v občini Ajdovščina Dolenje, Gabrje, Planina, Vrtovče, Žablje, Šmarje, Zavino, Brje in Tevče. V mestni občini Nova Gorica pa Preserje, Branica, Steske in Spodnja Branica."

Strategije se bodo uporabljale na pilotnih območjih in tudi širše.

Sogovornica poudarja: "S tem, da se bodo potem nadaljevale ne samo v vinogradniškem območju, ampak tudi na območju ostalih kmetijskih panog."

S projektom, ki se zaključuje avgusta prihodnje leto bodo dosegli sodelovanje v regiji ter izmenjavo temeljnih načel in praks potrebnih za prehod na agroekološko pridelavo, ki je brez dvoma stvar bližnje prihodnosti.

Ingrid Kašca Bucik


Zadnji prispevki