Trenutno se predvaja:
15. april 2019 ob 08:44Novice

V uporabi večina novosti družinskega zakonika

Osrednja novost je prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišča. Uvaja se svetovanje parom, prenovljene so odločbe o skupnem starševstvu v primeru razveze, otrok ima pravico do zagovornika.
Radio Koper/Mateja Brežan|
Zakonik prinaša tudi možnost, da starši vnaprej izrazijo voljo, kdo naj skrbi za otroka v primeru njihove smrti ali trajnejše nezmožnosti. Starševska skrb je sicer po novem lahko dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. Foto: Radio Koper/Mateja Brežan

Zakonik prinaša tudi možnost, da starši vnaprej izrazijo voljo, kdo naj skrbi za otroka v primeru njihove smrti ali trajnejše nezmožnosti. Starševska skrb je sicer po novem lahko dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom.

Nove pristojnosti z današnjim dnem dobivajo tudi notarji. Po novem lahko zakonca, ki se sporazumeta o razvezi, to s podpisom potrdita pri izbranem notarju. Notarka Mojca Tavčar Pasar.

"Pogoj za sklenitev razveze pred notarjem je, da sta pred tem uredila svoja premoženjska razmerja, da sta se dogovorila glede najema skupnega stanovanja, v kolikor sta ga imela, in tudi, da sta poskrbela za preživljanje nepreskrbljenega zakonca."

Glavni pogoj pa je, da nimata otrok, nad katerimi imata starševsko skrb, oziroma na kratko, da nimata mladoletnih otrok. Razveza začne veljati takoj ob podpisu notarske listine, notar nato obvesti pristojno upravno enoto.

Partnerja pa se od danes naprej lahko sporazumeta tudi glede premoženjskega režima. Obstoječi predvideva pridobivanje skupnega premoženja s sredstvi od dela. Po novem pa se lahko partnerja dogovorita, da bosta imela vsak svoje posebno premoženje. Mojca Tavčar Pasar:

"Tudi tekom zakonske zveze lahko zakonca večkrat spremenita ta premoženjski režim in prehajata iz ločenega premoženja v skupno in obratno. S tem, da morata pred tem vedno skleniti ustrezno pogodbo, kjer je vse notri jasno napisano."

Pogodba ne sme biti v škodo morebitnim upnikom.

Mateja Brežan


Iščete ponudnika storitev na obali?
Brezplačno pridobite ponudbe in cene preverjenih ponudnikov

Pridobite cene in ponudbe


Zadnji prispevki