Trenutno se predvaja:
1. marec 2021 ob 08:14 Novice

Z EU sredstvi spodbujajo balkonsko vrtičkarstvo

Ljudska univerza Ajdovščina bo s pomočjo sredstev evropskih skladov za razvoj podeželja in regionalni razvoj izpeljala štiri projekte, s katerimi namerava spodbuditi lokalno pridelavo hrane.
Ljudska univerza Ajdovščina bo z evropskimi srestvi spodbujala tudi balkonsko vrtičkarstvo. Foto: Oddaja Ambienti na RTV Slovenija.
Ljudska univerza Ajdovščina bo z evropskimi srestvi spodbujala tudi balkonsko vrtičkarstvo. Foto: Oddaja Ambienti na RTV Slovenija.

V marcu tako začenja s projektoma Stara semena - tradicija in preživetje ter Pozabljena avtohtona zelišča. Spodbujala pa bo tudi balkonsko vrtičkarstvo in uporabo mesa drobnice.

Avtohtone slovenske vrtnine bodo v ospredju projekta Stara semena - tradicija in preživetje. V teh dneh začenjajo s predavanji o pravilni pridelavi vrtnin za pridobivanje semen in njihovem shranjevanju, prihodnjo pomlad pa bodo lahko udeleženci pridelana semena tudi izmenjali na zelemenjavi. Na pobudo udeležencev zeliščarskih programov, ki so zaznali vrzel v strokovni literaturi, bodo odkrivali pozabljena avtohtona lokalna zelišča, kot so bljušč, smrdljička ali kadulja. Organizatorka izobraževanja odraslih na ajdovski ljudski univerzi Anka Zajc pojasnjuje: "Teh 11 zelišč bodo udeleženci poiskali v naravi, jih proučili in izrisali v večjem formatu. Poskušali bodo najti tudi semena, da bi se jih lahko načrtno pridobivalo."

Ker je uporaba mesa drobnice na Vipavskem manj razširjena, rejcev pa je precej, so se na njihovo pobudo odločili povezati gostince in rejce, pravi sogovornica. Projekt Kulinarične specialitete iz drobnice bo ponudil kulinarične delavnice za splošno javnost in gostince. Skupaj z Varstveno delovnim centrom Ajdovščina - Vipava bodo spodbujali balkonsko vrtičkarstvo. "Skupaj z njimi bomo organizirali izdelavo balkonskih vrtičkov na balkonih oziroma dvoriščih VDC Ajdovščina, PUM-o Ajdovščina in Šent Ajdovščina." še dodaja Zajčeva.

V okviru ljudske univerze pa letos poteka tudi študijski krožek, katerega cilj je oblikovanje Avgurija - parka z opazovališčem fazanov. Pobudnik in mentor krožka Ljubo Mohorič nam je razložil, da je "Avgurij sicer namenjen v prvi vrsti ohranjanju predvsem tujerodne vrste, nekaterih vrst fazanov, dolgoročni cilj pa je vrnitev poljske jerebice v Vipavsko dolino."

Uredili bi ga v gozdu blizu Centra za ravnanje z odpadki Dolga Poljana.

Karin Zorn Čebokli


Zadnji prispevki