Trenutno se predvaja:
12. junij 2019 ob 08:45 Novice

Zakaj v Ankaranu letos ne bo priljubljene poletne turistične ladjice?

Ankaranski svetniki so potrdili predlog odloka o rebalansu proračuna za tekoče leto. V občinsko blagajno se bo steklo 800 tisoč evrov manj denarja kot so sprva načrtovali.
Osebni arhiv
V turistično ponudbo, ki jo sofinancira ankaranska občina, jo do zdaj sodila tudi plovba z barko Žejna. Foto: FB profil Žejna barka

Manko je nastal predvsem zaradi vladne uredbe o delitvi luške koncesnine. Ta Ankarančanom dodeljuje zgolj 18 odstotkov koncesijske dajatve, ki jo plačuje Luka Koper. V občini so se zato med drugim odpovedali festivalu zlate oljčne vejice, turistična ladjica letos ne bo vozila kopalcev in obiskovalcev, ustavili so tudi urejanje prostorov za zaposlene v občinski upravi.

Programi v vrtcu in šoli ne bodo okrnjeni, ostajajo tudi vsi programi skrbi za starejše občane. Občina bo vladno uredbo o delitvi koncesijske dajatve Luke Koper spodbijala na sodišču. Občinski svetniki pa so na seji podali še soglasje k imenovanju direktorice Obalnih lekarn, potrdili so višje cene za programe predšolske vzgoje, vendar pa obenem zagotovili tudi občinsko subvencijo, cene za ankaranske otroke bodo tako višje za približno 8 evrov, občina pa bo še naprej plačevala nadstandardne programe v vrtcih in šolah.

Vesna Potočar Godnič


Zadnji prispevki