Trenutno se predvaja:
30. maj 2019 ob 09:30 Novice

Agencij v pristanišču še ni

Pred letom dni je nadzorni svet Luke Koper dal soglasje za strategijo in načrt uprave za reševanje vprašanja IPS-ov. Do sedaj je Luka uresničila le en steber modela - to je zaposlitve.
BoBo
Javnega naročila za izbor zunanjih pogodbenih izvajalcev za delo na avtomobilskem terminalu Luka Koper še ni objavila. Foto: BoBo

Luka je od lani zaposlila 389 delavcev, zato ima višje stroške dela. V primerjavi z marcem lani so se povečali za 25 odstotkov. Poleg neposredne zaposlitve v Luki Koper, tristebrni model govori še o agencijskih delavcih in zunanjih pogodbenih izvajalcih. Javno naročilo, s katerim je družba iskala agencije, ki bi ji posredovale delovno silo, je objavila novembra lani. Zaključila ga je tako, da ni izbrala nobenega ponudnika, saj je vrednost presegla znesek, ki ga je imela na voljo, to je 14 milijonov evrov. Za takšen način dela, kjer bi agencijski delavci v pristanišču delo opravljali pod enakimi pogoji in za enako plačilo kot zaposleni pri Luki Koper, bi potrebovali 364 oseb. Z agencijami je Luka začela t.i. konkurenčni dialog, v katerem je želela doseči predvsem znižanje vrednosti. Ali in za koliko ji je to uspelo, ni znano. Po naših informacijah so nekatere večje kadrovske agencije višino pribitkov - torej tistega, kar bi jim ostalo po plačilu delavcev- zelo znižale. Leto dni po potrditvi tristebrnega modela v pristanišču še vedno dela okoli 30 Izvajalcev pristaniških storitev, z več sto delavci. Ali luška uprava uresničuje model, kot pričakovano?

"Vsebinsko poteka po načrtu, ne pa tudi časovno, zaradi postopkov javnega naročanja," so nam odgovorili.

Javnega naročila za tretji steber - to je zunanje pogodbene izvajalce za delo na avtomobilskem terminalu še ni objavila.

Tjaša Škamperle


Zadnji prispevki