Trenutno se predvaja:
4. september 2017 ob 17:30Novice

Mesec dni za prijavo na razpis za neprofitna stanovanja v Kopru in Ankaranu

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil razpis za dodelitev stanovanj, ki jih bo oddal za neprofitno najemnino v letih 2018 in 2019.
Bloki v stanovanjski soseski "Nad Dolinsko cesto" so med kraji, na katerih Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper oddaja stanovanja za neprofitno najemnino. Foto: JSS MOK
Bloki v stanovanjski soseski "Nad Dolinsko cesto" so med kraji, na katerih Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper oddaja stanovanja za neprofitno najemnino. Foto: JSS MOK

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na območju koprske in ankaranske občine. Stanovanja bodo upravičencem oddali v najem v letih 2018 in 2019. Rok za oddajo vlog se izteče 4. oktobra.

Že prvi dan objave razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj se je na sklad obrnilo veliko število zainteresiranih. Do izteka roka na skladu pričakujejo 1000 prosilcev. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih ali zgrajenih stanovanj, ki bodo na razpolago v prihodnjih dveh letih.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Goran Malenič: "Mi imamo v načrtu dve varianti. Ali bomo šli v gradnjo na lokaciji Dolinska cesta, kjer je predvidena naložba 15 milijonov evrov, skupaj z republiškim stanovanjskim skladom. Smo že v pogovorih, elaborati so narejeni. Ali pa bomo kupovali stanovanja na trgu iz naslova nasedlih naložb gradbincev."

Prednost bodo imele mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom. Ravno tako prosilci z daljšo delovno dobo, zaposleni prebivalci s stalnim bivanjem v koprski ali ankaranski občini. Stanovanjski sklad bo po zadnjih ocenah priskrbel skupno 180 stanovanj. 150 jih bodo ali zgradili ali kupili, 30 pa naj bi jih dosedanji najemniki izpraznili, ker imajo stanovanjski problem drugače rešen.

Prispevek Vesne Potočar Godnič:


Zadnji prispevki