Trenutno se predvaja:
5. december 2018 ob 13:21 Novice

Na staranje družbe še vedno nismo dovolj pripravljeni

Delež starejših se je v zadnjih šestih desetletjih iz 7 povzpel na skoraj 20 %. Pričakovana življenjska doba je v povprečju 30 let daljša kot pred 100 leti.
Vlada je julija lani sprejela strategijo dolgožive družbe, ki je zasnovana na konceptu zdravega staranja. Pomembno mesto v strategiji končno dobivajo tako imenovani neformalni oskrbovalci. Foto: Pixabay

V bodoče bo treba prilagoditi delovna mesta in procese, oblikovati ustrezno okolje za dejavno staranje, sistemsko bo treba poskrbeti za vključenost starejših v družbo. Predvsem pa spodbuditi samostojno, zdravo in varno sobivanje vseh generacij. Sekretar Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Aleš Kenda, napoveduje večji posluh za potrebe neformalnih oskrbovalcev:

"Gre za skupino ljudi, ki jo predstavljajo sorodniki, prijatelji ali sosedje in ki izjemno veliko pripomore k bolj kakovostnemu življenju starejših."

Slovenija velja za državo z močno solidarnostjo med generacijami, to je treba ohranjati še naprej, pravi Karina Sirk s Fakultete za družbene vede:

"Družinske vezi so še zmeraj polovica naših družbenih oziroma socialnih vezi, omrežij. Pomembna je kulturna vzgoja na tem področju že od majhnega. Solidarnost je nekaj kar nam je lahko tudi priučeno, privzgojeno."

Povprečna starost v naši državi je že presegla 43 let. Slabih 66 % prebivalcev je starih od 15 do 64 let.

Na uresničevanje dolgoročnih ciljev zelo vplivajo tudi stereotipi o starejših, izpostavlja Marina Sučič Vukovič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

"Na vse družbene dogodke, na odnose in tudi na možnosti in priložnosti za starejše, da se vključijo v različne vidike, ki so v družbi ali naj bi bilo vsem prebivalcem na voljo."

Po letu dni od sprejetja strategije je zdaj čas priprav akcijskih načrtov, pravijo na pristojnem ministrstvu. Od tu pa bo treba preiti na zaveze.

Mateja Brežan


Zadnji prispevki