Trenutno se predvaja:
11. december 2019 ob 08:29 Novice

Nepravilnosti na Upravni enoti Koper, minister ni izbral novega načelnika

Minister za javno upravo Rudi Medved se je odločil, da ne izbere predlaganega kandidata Valterja Furlaniča za načelnika Upravne enote Koper, zato bodo razpis ponovili.
Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Do izbora novega načelnika bo enoto še naprej vodil Bruno Potokar, ki mu je petletni mandat že potekel. Do sredine decembra mora upravni inšpekciji posredovati ukrepe, kako bodo na upravni enoti odpravili številne nepravilnosti.

Poročali smo, da je Inšpektorat za javni sektor prejel več pobud za inšpekcijski nadzor postopkov, ki jih je vodila koprska upravna enota. Pobudniki so ji očitali kršitev temeljnih načel upravnega postopanja, nepravilno ravnanje z vlogami strank, dolgotrajnost postopkov in podobno. Inšpekcija se je zakopala v več konkretnih primerov. Pri poslih s kmetijskimi zemljišči so uslužbenci v več primerih občutno kršili instrukcijske roke ali na vloge sploh niso odgovorili.

Bistveno predolgo je bilo odločanje o gradbenih dovoljenjih. V enem od primerov uradna oseba od dneva prejema vloge štiri mesece ni opravila nobenega uradnega dejanja.

"Uradniki pri izvajanju gradbene zakonodaje kršijo načelo ekonomičnosti postopka in instrukcijske roke, posledično pa tudi varstvo pravic strank," je ena od ugotovitev nadzora.

Za ljudi je lahko še bolj mučno čakanje na odločitev o vlogah za stalno ali začasno bivanje. "Vloge stranke več kot dva meseca niso obravnavali ne v formalnem in ne v vsebinskem smislu," lahko večkrat preberemo v poročilu. Načelnik Bruno Potokar je v odgovoru pojasnil, da so za zaostanke krivi izrazito povečanje podanih vlog v letu 2018, spremenjena zakonodaja ter nerealizacija povečanja kadrovskega načrta. Inšpekcija pravi: to lahko razumemo, a dodaja, "da je kriva tudi neustrezna organizacija dela, neekonomična, deloma tudi nestrokovna obravnava zadev iz preteklih obdobij."

Zato od vodstva do 17.decembra pričakuje ukrepe. Javni natečaj za novega načelnika koprske enote bo ministrstvo kmalu ponovilo. Posebna natečajna komisija je ministru predlagala kandidata, po naših informacijah je to nekdanji direktor koprske pošte Valter Furlanič, a ga minister ni izbral.

Tjaša Škamperle


Zadnji prispevki