Trenutno se predvaja:
5. marec 2018 ob 14:12 Novice

Občina Pivka subvencionira odstranjevanje azbesta

Da občani nevarnih odpadkov ne bi puščali v naravi, lokalna skupnost plača približno tri četrtine stroškov odstranjevanja azbestne kritine.
Stara strešna kritina, iz katere se v okolje širijo nevarna azbestna vlakna.
Stara strešna kritina, iz katere se v okolje širijo nevarna azbestna vlakna. Foto: Wikipedia/Enrico Pargaetzi

V Sloveniji je še veliko streh, pokritih z azbestno kritino, ki je že dotrajana in poškodovana. Posledično se v okolje neprestano, še posebej pa ob neurjih, sproščajo azbestna vlakna, ki ob vdihavanju močno ogrožajo zdravje ljudi. Občina Pivka se je na pobudo predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak odločila, da bo občanom pomagala pri odstranjevanju nevarne kritine.

Dr. Metoda Dodič Fikfak pojasnjuje, da se azbestna vlakna ob vdihu zarinejo globoko v pljuča, kjer ostanejo več let in lahko povzročijo pljučnega raka ali raka pljučne mrene. Obe bolezni sta hudi, povprečno preživetje je le okrog leta in pol. Če človek kadi, je nastanek bolezni še verjetnejši. Glede na to, da je azbest nevaren, ga je treba odložiti na urejena odlagališča, kar pa je vse prej kot poceni. Fikfakova meni, da ravno zato tako veliko salonitk nezakonito konča v naravi. To pa ogroža prihodnje rodove. Prepričana je, da lahko k varnemu odlaganju tovrstne kritine s subvencijami pripomorejo le država in občine.

Na občini Pivka so se odločili, da bodo odstranitev sofinancirali. Župan Robert Smrdelj: "Sofinanciramo 130 evrov na tono. Od skupnega stroška, ki je okrog 170 evrov na tono, je to približno 75 odstotkov. Računamo, da bodo s to spodbudo odpadki dejansko končali tam, kjer morajo." Zanimanja je precej, pravi: "Očitno bo to dejansko spodbudilo odvažanje teh odpadkov na zbirno mesto in ustrezno ravnanje z njimi. Prej se je večkrat zgodilo, da so ti odpadki končali v kakšnih vrtačah, v naravi, to je pa res skrajno neprimerno."

Občani bodo lahko vloge oddali do 5. oktobra, denar jim bodo povrnili naknadno. Odstranitev azbestne kritine sicer subvencionira še nekaj slovenskih občin. Prav pa bi bilo, da bi o tem razmislile tudi vse druge.

Prispevek Sabrine Mulec:


Zadnji prispevki