Trenutno se predvaja:
23. julij 2019 ob 13:42 Novice

Po evropsko zdravstveno kartico je treba prej kot običajno

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko v tujini uveljavljamo nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni zdravstveni mreži. A ne vse in ne povsod.
Radio Koper
V poletnih mesecih je treba kartico naročiti prej kot običajno. Foto Mateja Brežan/Radio Koper

Enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje imajo z izdajo evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja veliko več dela prav v juniju in juliju. Rok štirih delovnih dni od naročila do izdaje se tako lahko podaljša. V izrednih primerih lahko do prejetja kartice izdajo tudi certifikat, pojasnjuje Biljana Erdelič s koprske enote:

"Zavarovane osebe lahko vedno koristijo storitve samo v javnih zdravstvenih ustanovah. Torej tistih, ki so pogodbeni partnerji tamkajšnjih nosilcev zavarovanja."

Evropska kartica velja v državah Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in Švice, lahko pa jo uporabljamo tudi v vseh državah, s kateririmi ima Slovenija sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju. To so Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Severna Makedonija, Srbija in Avstralija. Za vsako veljajo še nekatere posebnosti, pravi Erdeličeva, skupno pa je:

"V tistih državah, kjer velja evropski pravni red, lahko uveljavljamo nujne in potrebne storitve, kar pomeni, da je obseg storitev širši. V državah, s katerimi imamo sklenjen meddržavni sporazum, pa lahko osebe uveljavljajo samo nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč."

Med posebnostmi so tudi turistične ambulante na Hrvaškem, ki so pogosto nameščene v zdravstvenih domovih:

"Ampak moramo poudariti, da to niso pogodbeni partnerji hrvaškega zavoda. To so samoplačniške ambulante, ki imajo vedno tudi na vratih napisano, da ne sprejemajo evropske kartice."

Kartico je možno naročiti prek spleta, prek SMS sporočila ali osebno in največ 30 dni pred iztekom prejšnje. Za večino oseb z urejenim zdravstvenim zavarovanjem, ki je tudi pogoj za izdajo, traja 1 leto. Za mladoletne ter za upokojence in družinske člane, ki so zavarovani po njih, pa po 5 let.

Mateja Brežan


Zadnji prispevki