Trenutno se predvaja:
1. junij 2017 ob 16:31 Novice

SDH predlaga zamenjavo dveh nadzornikov Luke

Poleg tega državni holding zahteva imenovanje posebnega revizorja, ki bi preveril posamezne posle pristaniškega podjetja.
Luka Koper, skupščina
Lanska skupščina delničarjev Luke Koper. Foto: BoBo

Za konec tega meseca je sklicana skupščina delničarjev Luke Koper. Slovenski državni holding zahteva dopolnitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe ter odpoklicem in imenovanjem petih članov nadzornega sveta. Novi sta dve imeni, Milan Jelenc s Slovenskih železnic in Barbara Nose iz družbe Constantia Plus. Vložen je bil tudi nasprotni predlog; društvo Mali delničarji predlaga višje dividende.

Slovenski državni holding svojo zahtevo po zamenjavi nadzornikov utemeljuje z izgubo zaupanja v nadzorni svet. V nemilosti sta v bistvu le dve nadzornici, Alenka Žnidaršič Kranjc in Elen Twrdy. Radu Antoloviču, Andreju Šercerju in Žigi Škerjancu bi namreč SDH podelil nov mandat. Holding med razlogi za zamenjavo navaja še sklep nadzornega sveta glede imenovanja nadzornikov, ki da je v nasprotju z zakonom in zato izpodbojen, ter neustrezno obvladovanje tveganj v povezavi z izvajalci pristaniških storitev. Zaradi omenjenega se je SDH v svojem imenu in imenu republike Slovenije odločil tudi za vložitev posebne revizije. Nova sestava nadzornega sveta naj bi zagotovila odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Od petih predlaganih članov sta sicer nova le dva, Barbara Nose, pooblaščena revizorka in že več kot deset let direktorica družbe Constantia plus, in Milan Jelenc, svetovalec generalnega direktorja Slovenskih železnic. Jelenc pravi, da njegova kandidatura nima nobene zveze s Slovenskimi železnicami. Mesto v nadzornem svetu zagotavlja vpliv na Luko Koper tudi lokalni skupnosti, ki jo zdaj zastopa direktorica koprske občinske uprave, Sabina Mozetič. Koprski župan, Boris Popovič, je že večkrat, nazadnje po ponedeljkovi izredni seji občinskega sveta povedal, da mu sedanji predsednik uprave pristaniškega podjetja, Drago Matić, ni po volji. Zamenjava nadzornikov odpira pot tudi drugim morebitnim spremembam, tako v kadrovskem smislu, kot tudi v odnosu družbe do pomembnih razvojnih projektov.

Prispevek Jasne Preskar:


Zadnji prispevki