Trenutno se predvaja:
15. oktober 2017 ob 14:38 Novice

Težave pri pogrebih zaradi nepopolnih predpisov

Čeprav je bil zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti sprejet pred enim letom, se mu občine še niso mogle prilagoditi, saj vlada še ni sprejela potrebne uredbe.
Na koprskem pokopališču v Škocjanu ni dovolj prostora, zato so ga začeli širiti. Foto: Tjaša Škamperle
Na koprskem pokopališču v Škocjanu ni dovolj prostora, zato so ga začeli širiti. Foto: Tjaša Škamperle

Koprsko pokopališče širijo. S pomanjkanjem prostora se soočajo tudi na drugih primorskih pokopališčih, denimo v Piranu. Občine se sicer v tem trenutku ukvarjajo s spremembami predpisov zaradi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Čeprav je bil sprejet pred enim letom, se mu občine še niso mogle prilagoditi, saj vlada še ni sprejela potrebne uredbe.

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti je Državni zbor sprejel lani, kljub številnim kritikam, da bo povzročil privatizacijo pogrebov. Predlagatelji so vztrajali, da se bo s koncesijami pri pogrebih povečala konkurenca, izboljšala kakovost storitev in znižala cena. Javna komunalna podjetja pa še naprej skrbijo za 24-urno dežurno službo in pokopališko dejavnost. Občine bi morale popraviti odloke in cenike. A se to do danes - ko se je iztekel zakonski rok - ni zgodilo, nam je povedala generalna sekretarka Skupnosti občina Slovenije Jasmina Vidmar: "Občine tega seveda ne morejo narediti, dokler še ni sprejeta uredba o metodologiji za oblikovanje cen gospodarske javne službe. To pa do zdaj še ni bilo narejeno."

Na to je skupnost opozorila državni zbor, vlado in ministrstvo za gospodarstvo ter predlagala, naj zamaknejo oziroma podaljšajo rok. Podatka, ali so občine že kje podelili koncesije za pogrebno dejavnost, v skupnosti nimajo: "Imamo pa podatek, da so se v nekaterih okoljih pojavili novi ponudniki z reklamnimi akcijami za svoje storitve in da so se v nekaterih občinah prav zaradi tega, ker so se soočili z nekimi zelo specifičnimi težavami pri izvajanju nekih specifičnih pogrebov, znašli v izjemno velikih težavah – ravno zaradi tega, ker zadeva ni do konca izpeljana," je še povedala Vidmarjeva.

Na državo čakajo tudi primorske javne gospodarske službe - v Piranu in Kopru so v pripravi novi občinski odloki. Marjetica že zdaj zagotavljala 24-urno dežurstvo v okviru izvajanja pogrebne dejavnosti. Do konca novembra namerava zaključiti tudi širitev pokopališča v Kopru, kjer bodo uredili 167 žarnih in 76 talnih grobov.

Prispevek Tjaše Škamperle:


Zadnji prispevki