Trenutno se predvaja:
8. januar 2020 ob 09:58 Novice

Voda iz Vogrščka bo kmetom na voljo tudi med deli

Ministrstvi za okolje in prostor ter kmetijstvo, Direkcija za vode so z izbranim izvajalcem Kolektor CPG podpisali pogodbo o sanaciji pregrade in objektov zadrževalnika Vogršček.
Zadrževalnik bo dobil nov izpustni objekt in nov predor.
Zadrževalnik bo dobil nov izpustni objekt in nov predor.

Več kot desetletje stara zgodba se je končno začela razpletati. Investicija je vredna slabih deset milijonov evrov, končana pa bo v letu in pol. Medtem bo uporabnikom zagotovljena voda za namakanje. Gre za težko pričakovano dejanje, saj zadrževalnik zaradi potrebe po sanaciji ni služil svojemu namenu. O tem, kaj predvideva sanacija direktor Direkcije za vode Tomaž Prohinar:

"Tehnična rešitev vsebuje nov izpustni objekt in izgradnjo novega predora, v katerem bodo potem vsi cevovodi in nove seizmični inštrumenti za spremljanje pregrade."

Prvi projekti so investicijo ocenili mnogo nižje, kot bo njena vrednost zdaj. Prohinar pojasnjuje razloge:

"Med načrtovanjem, projektiranjem in raziskavami na terenu se je pokazalo, da so bile tehnične rešitve bistveno podcenjene in poenostavljene."

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je končno rešitev ocenila kot izjemno pomembno:

"To je izjemnega pomena tudi za namakalne površine, ne samo za južni krak, ki je že zgrajen in bo potreben tudi sanacije v nadaljevanju in ta zagotavlja nekaj manj kot tisoč hektarjev namakalnih površin. V nadaljevanju sem tudi zelo vesela pobude, da se bosta še dve občini pridružili in bosta vlagali v severni del namakalnega sistema, s čimer bi lahko v nadaljevanju zagotovili še dodatnih tisoč hektarjev namakalnih površin."

Izvajalec Kolektor CPG bo dela zaključil v letu in pol.

Sanacijo bo opravilo podjetje Kolektor CPG. Direktor Kristjan Mugerli, ki predvideva, da bodo dela začeli v februarju ali marcu po pridobitvi gradbenega dovoljenje.

Prihodnje leto bo sanacija zaključena. Okoljski minister Simon Zajc:

"Naložba pomeni, da smo Vogršček za nadaljnjih mnogo let pripravili za to, da se ga lahko uporablja za namakanje in seveda tudi temu, da služi še naprej za zaščito pred škodljivim delovanjem voda."

Kmetje pa bodo lahko namakali in oroševali tudi v času del.

Ingrid Kašca Bucik


Zadnji prispevki