Trenutno se predvaja:
12. oktober 2018 ob 08:53Novice

Razmere v Domu na Krasu se umirjajo, niso pa še dobre

Pred meseci smo poročali o težavah, v katerih so se znašli zaposleni v posebnem socialnem zavodu Dom na Krasu v Dutovljah.
Svetovalca Varuha človekovih pravic RS sta decembra lani obiskala posebni socialnovarstveni zavod Dom na Krasu v Dutovljah in razmere ocenila kot nevzdržne. Foto: Dom na Krasu

V Dutovljah izvajajo institucionalno varstvo odraslih s težavami v duševnem zdravju, na podlagi Zakona o duševnem zdravju pa v varovani oddelek nameščajo tudi osebe na podlagi sodnih odločb. Na kadrovsko podhranjenost, prezasedenost, nemogoče razmere in slabe odnose v kolektivu so opozorili tudi v Uradu varuha človekovih pravic. Zadeve so se z zadnjim incidentom poleti še zaostrile, kot kaže pa se kolektivu, vodenje katerega naj bi v ponedeljek prevzel novi direktor, vendarle nekoliko umirjajo.

Varovani oddelek je močno prezaseden, saj je tam trenutno 17 oseb, kapacitete pa zadoščajo za 12. V prihodnjega pol leta bi radi število prilagodili tistemu, kar zmorejo. V začetku septembra so z nalogo izboljšanja razmer za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Gorana Blaška, ki pravi, da so se zadeve vendarle premaknile z mesta, z novim direktorjem, ki bo vodenje prevzel v ponedeljek, pa pripravljata vse potrebno za reorganizacijo

»Reorganizacija gre v smeri timov po domovih. Glede na to bomo tudi pripravili nove urnike, ki so bili sporni, če temu lahko tako rečemo v preteklosti. Generalno gledano je na vsakem področju nekaj za postoriti, ker tudi v luči inšpekcij, ki smo jih imeli smo že pripravili ogromno ukrepov.«

Da se razmere umirjajo in postaja delovno ozračje sprejemljivejše, se strinja tudi predstavnica zaposlenih v svetu zavoda Barbara Poljšak, vendar pa jih čaka še ogromno dela

»Predvsem vzpostavitev delovne klime, zadovoljstvo zaposlenih in tudi ojačanja samega strokovnega dela, tudi vizije za naprej, razvoj samega zavoda.«

Predsednica sindikata Tjaša Stipanič pa upa, da bodo vzpostavili dobro sodelovanje z novim direktorjem in začeli odpravljati kadrovske težave.

»V smislu zadovoljstva dobrega počutja na delovnem mestu, preprečevanju izgorelosti, dolgih bolniških staležev in da se okrepi delovno klimo, da bodo ljudje v tak zavod, kjer je tako težka populacija prihajali zadovoljni v službo in v dobri psihofizični kondiciji.«

Včeraj so družno s stanovalci obeležili svetovni dan duševnega zdravja.

Sabrina Mulec


Iščete ponudnika storitev na obali?
Brezplačno pridobite ponudbe in cene preverjenih ponudnikov

Pridobite cene in ponudbe


Zadnji prispevki