Trenutno se predvaja:
6. januar 2017 ob 11:37 Novice

V Novi Gorici želijo z evropskim denarjem urediti degradirana območja

Pričakovanih deset milijonov evrov želi občina med drugim nameniti ureditvi naselja Ledine, nekdanje železniške remize in parka na Rafutu.
Stanovanjski bloki ob Cankarjevi ulici v Novi Gorici. Foto: Radio Koper
Stanovanjski bloki ob Cankarjevi ulici v Novi Gorici. Foto: Radio Koper

Evropska unija bo enajstim slovenskim mestnim občinam namenila čez sto milijonov evrov. Denar je namenjen za urbani razvoj degradiranih mestnih območij, za projekte na področju trajnostne mobilnosti in energetske sanacije blokovskih naselij. Na novogoriški mestni občini se nadejajo, da bodo dobili približno deset milijonov evrov. Največ denarja nameravajo porabiti za ureditev širšega stanovanjskega naselja Ledine, sanacijo nekdanje železniške remize in obnovo parka na Rafutu.

Občinam največ težav povzroča zadnja postavka, ki predvideva denar za energetsko sanacijo stanovanjskih blokov. Župan Matej Arčon je dejal: »Vse mestne občine se srečujemo s problemom, ker noben stanovanjski blok ni v stoodstotni lasti lokalne skupnosti oziroma, v našem primeru, stanovanjskega sklada.«

Prav zato bo novogoriška mestna občina večino denarja namenila za ureditev štirih ulic – Cankarjeve ulice, Ulice Gradnikove brigade, Ulice Ivana Regenta in Ulice XXX. divizije. Arčon je povedal, da so v preteklem letu imeli številne sestanke s predstavniki stanovalcev in dodal: »Mi bomo zdaj pripravili načrte urejanje zelenih površin, sprehajalnih poti, ekoloških otokov …«

Sicer pa bodo v mestu uredili kar nekaj kolesarskih poti. »Finančno najbolj zahtevni sta pot ob Kornu, od Erjavčeve ulice pa vse do OŠ Frana Erjavca, in Cankarjeve ulice. Predvidena je tudi ureditev tako imenovanega 'park and ride' sistema v Solkanu.«

Z lastniki nekdanje železniške remize se občina dogovarja o prenosu lastništva. Če ji bo uspelo, bodo iz omenjenih sredstev sanirali tudi to, edino tehniško kulturno dediščino, ki jo ima Nova Gorica.

Občina tudi računa, da bo z evropskimi sredstvi v višini pol milijona evrov sanirala park Rafut, v katerem rastejo redka in zanimiva eksotična drevesa. Park leži ob istoimenski vili, ki je v lasti države. V kolikor občina ne bo uspela pridobiti lastninske pravice nad remizo pa namerava evropski denar vložiti v obnovo te propadajoče vile.

Prispevek Nataše Uršič:


Zadnji prispevki