Trenutno se predvaja:
29. december 2019 ob 11:05 Zgodbe

"Ljubiteljstvo moraš imeti v srcu."

Zveza kulturnih društev Nova Gorica je izdala obsežen zbornik o več kot 55-letni pestri dejavnosti različnih kulturnih društev na Goriškem.
Za fotografsko podobo zbornika je poskrbel Jernej Skrt. Foto: Radio Koper/Jernej Skrt
Za fotografsko podobo zbornika je poskrbel Jernej Skrt. Foto: Radio Koper/Jernej Skrt

V lični publikaciji z umetniškimi fotografijami Jerneja Skrta so objavljeni poglobljeni zapisi strokovnjakov, ki jih je uredila Polona Kante Pavlin, diplomirana goriška novinarka in literarna komparativistka, sicer pa pevka in ljubiteljica kulture.

Z željo, da bi na Zvezi kulturnih društev Nova Gorica (ZKD) pripravili zbornik s predstavitvijo delovanja in pomena ZKD oziroma njenih predhodnikov za ljubiteljsko ustvarjanje na Goriškem, se je že leta 2017 tajnica Zveze, magistrica Martina Trampuž, povezala z g. Jurijem Roso, arhivskim svetovalcem v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. Za izhodišče oblikovanja publikacije so imeli zgolj podatek o vpisu Zveze kulturno-prosvetnih organizacij občine Nova Gorica (ZKPO) v register društev Skupščine občine Nova Gorica, zabeležen 23. 6. 1964.

Polona Kante Pavlin in Metka Sulič. Foto: Radio Koper/Jernej Skrt

Zastavili so si cilj, da bi zbornik izšel leta 2019, ko bi obeležili 55 let od vpisa TKPO v register društev, med raziskovanjem pa je g. Jurij Rosa ugotovil, da je letnica 1965 »uradna časovna iztočnica za obstoj Sveta Svobod in prosvetnih društev občine Nova Gorica, krovne organizacije ali zveze«, predhodnika današnje ZKD. Obsežen zbornik s pomenljivim naslovom Vesela Goriška je nastajal dve leti. "Pri gradivu, ki smo ga uspeli dobiti, je izstopal plakat Vesela Goriška, s katerim je Svet Svobod in prosvetnih društev Gorica med leti 1956 in 1961 vabil na večere pesmi, recitacij in glasbe. Te prireditve so bile nekakšne valilnice talentov, saj so nastopili tako otroci kot starejši. Naslov te prireditve sem tudi izbrala za naslov zbornika, ker kar najbolje opiše ljubiteljstvo na splošno, hkrati pa umesti tudi sam prostor," pripoveduje urednica Polona Kante Pavlin.

Zbornik ima pet vsebinskih sklopov. O stoletni društveni dejavnosti na Goriškem piše dr. Branko Marušič. Osrednji del sestavljajo štirje članki, v katerih Jurij Rosa, Ivana Uršič, Jasna Fornazarič in mag. Martina Trampuž predstavljajo Zvezo skozi zgodovino, od 1955 do danes. Zanimiv seznam kulturnih društev, delujočih med letoma 1961 in 2019 na območju današnje Upravne enote Nova Gorica po kraju njihovega delovanja je pripravila Vlasta Tul. Posebno mesto pa imajo v zbirki osebe, ki so zaznamovale delovanje Zveze: Alenka Saksida, Boleslav Simoniti, Klavdij Koloini, Ivan Mignozzi, Danilo Štekar, Sergij Pelhan in Emil Aberšek. O njih sta zanimive prispevke pripravili Metka Sulič in Petra Kolenc. Prav ti namreč še najbolje osvetlijo delovanje Zveze, predvsem pa različnih društev.

Soustvarjalci zbornika na predstavitvi v Novi Gorici. Foto: Radio Koper/Jernej Skrt

"Zveza kot taka je neka stalnica in nikoli se nisem spraševala, od kod in kje so bili njeni začetki. Pri pripravi zbornika sem bila najbolj presenečena nad tem, s kakšnimi problemi so se nekoč ukvarjali. Društva so se skozi leta spreminjala, zamirala in nastajala nova, imela so bolj težka kot lahka obdobja, a vedno je prevladal duh ljubiteljstva, izstopala sta občudujoč zagon ljudi in njihova energija," pravi Polona Kante Pavlin, ki je več kot 20 let vpeta v goriško ljubiteljstvo, predvsem kot pevka, in prav slednje jo je zaznamovalo v tolikšni meri, da je svojo ljubezen do glasbe danes nadgradila s profesionalno kariero zboristke v ljubljanski Operi. "Med ljubiteljstvom in profesionalnostjo je bila vedno tanka meja, ljubiteljstvo preprosto moraš imeti v srcu," še dodaja.

ZKD Nova Gorica ima danes 28 društev z več kot 1000 člani, med tistimi najstarejšimi so: Društvo France Prešeren Prvačina, Kulturno turistično društvo Vogrsko in Kulturno umetniško društvo Šempeter.

Tatjana Gregorič

Oddajo Primorski kraji in ljudje smo posvetili ljubiteljski kulturi na Goriškem.Zadnji prispevki