Trenutno se predvaja:
24. oktober 2020 ob 07:36 Zgodbe

Danilo Türk: "OZN je v teh časih močno odrinjen na rob."

Na današnji dan pred 75-leti je bila ustanovljena Organizacija združenih narodov, ki si je zadala za cilj ohranjanje svetovnega miru in varnosti, razvijanje prijateljskih odnosov med državami in reševanje mednarodnih problemov s pomočjo sodelovanja.
Danilo Türk organizacijo OZN dobro pozna, ker je bil dolgo desna roka generalnega sekretarja Kofija Anana - bil je njegov pomočnik za politične zadeve. Foto: EPA
Danilo Türk organizacijo OZN dobro pozna, ker je bil dolgo desna roka generalnega sekretarja Kofija Anana - bil je njegov pomočnik za politične zadeve. Foto: EPA


Med pomembnimi nalogami je tudi varovanje človekovih pravic in zmanjševanje revščine. O dosežkih te organizacije in o njeni vlogi danes smo se pogovarjali z našim nekdanjim predsednikom države dr. Danilom Türkom, ki je ob sprejemu Slovenije v OZN leta 1992, postal tudi prvi stalni predstavnik naše države na sedežu organizacije v New Yorku.

OZN
Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi, s kratico OZN ali ZN, je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 25. oktobra 1945 v San Franciscu, med ustanovnimi članicami pa je bila tudi Demokratična federativna Jugoslavija.

Čas, ki ga je Danilo Türk preživel kot predstavnik Slovenije v organizaciji ZN, je pomemben iz več vidikov. S to organizacijo je sodeloval že v 80. letih, nato pa leta 1992 postal pri stalni predstavnik Slovenije in kasneje, ko je dve leti pozneje postala nestalna članica Varnostnega sveta, dvakrat predsedoval Varnostnemu svetu.

Veliko se je ukvarjal prav s človekovimi pravicami.

Kaj ocenjuje kot največje dosežke te organizacije? "Strnil bi jih v tri točke: normativna ureditev (ZN so izjemno veliko prispevali k razvoju pravnega urejanja odnosov, na primer pravo morja, pravo človekovih pravic) humanitarna pomoč, ki je izjemno porasla zaradi potreb, ki so v svetu, na tretje mesto pa bi postavil mirovne operacije. ZN so veliko prispevali tudi k ohranjanju razmeroma normalnih odnosov med velikimi silami in s tem pomagali, da ni prišlo do kakšne velike vojne med njimi."

Kako pa se je Slovenija izkazala v teh skoraj 30 letih? "Slovenija je postala samostojna na način, ki je bil v svetu sprejet z začudenjem. Moramo vedeti, da smo bili prej smo kot želena - nezaželena država. Morali smo dokazati svojo zrelost, konstruktivnost, sposobnost, da kaj prispevamo v mednarodni prostor in to nam je v dobršni meri tudi uspelo. Tudi naše delo v Varnostnem svetu v letih 1998 in 1999 je bilo tako ocenjeno."

Neva Zajc

Intervju z nekdanjim predsednikom dr. Danilom Turkom

Zadnji prispevki