Trenutno se predvaja:
12. november 2019 ob 12:58 Zgodbe

Slovenija je del regije, kjer živijo največji porabniki alkohola na svetu

Namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije in s tem preprečiti negativne posledice pitja alkohola.
Projekt SOPA, ki ga izvaja NIJZ, sofinancirata Evropska Unija iz ESS in Republika Slovenija. Foto: Valentin Casarsa

Snovalci projekta SOPA so zapisali, da smo najučinkovitejši, kadar delamo sistematično in celovito vsi člani skupnosti skupaj. Svoje izkušnje in poglede so nam zaupale različne strokovnjakinje, ki so se pridružile projektu. Namen projekta nam je predstavila prof. zdravstvene vzgoje in izvajalka individualnega svetovanja za projekt SOPA v Centru za krepitev zdravja, Tanja Makarovič: "Osnovni namen projekta je odpraviti oz. zmanjšati tvegano pitje alkohola, s tem pa zmanjšamo negativne posledice na vseh ravneh posameznikovega življenja in družbe. Pri spreminjanju vedenja se osredotočamo na spremembo, pomembno pa nam je tudi opolnomočenje, torej da krepimo moč uporabnika, da sam vloži kar čim več energije v doseganje sprememb."

Slovenci živimo v t. i. 'mokri kulturi', v kateri je pitje alkohola prisotno na dnevni ravni. V projektu SOPA aktivno sodeluje prek 600 strokovnjakov in predstavnikov različnih področij, ki se pri svojem delu redno srečujejo s težavami povezanimi s čezmernim pitjem alkohola v slovenski skupnosti.

Zato se projekt izvaja v 18 lokalnih okoljih: na Primorskem v Kopru, Novi Gorici, Ajdovščini in v Idriji. Kako potekajo pogovori s pacienti pove dipl. med. sestra, izvajalka individualnega svetovanja za projekt SOPA v ambulanti družinske medicine, je povedala Anita Ostrouška: "V sklopu našega dela pri vseh pacientih preverjamo pivski status. Skupaj s pacientom izpolnimo vprašalnik in s tem preverimo, kako navadno poteka njegov dan. Ves pogovor poteka v slogu motivacijskega intervjuja. Gre za odnos, komunikacijo skupaj s pacientom, smo partnerji, pomočnik. Pacient sam oceni, koliko je pripravljen in kako se mu zdi pomembno, da nekaj spremeni, mi smo v oporo. Zelo pomembno je, da pacientov ne sodimo, da se izogibamo konfliktom z njimi in da jih spodbujamo k samoučinkovitosti."

Slovenija skupaj z državami Evropske unije, Norveško in Švico, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije tvori regijo, kjer živijo največji porabniki alkohola na svetu. Temu primerne so tudi posledice za zdravje, velika pa je tudi finančna škoda. Samo v zdravstvu nas posledice škodljive rabe alkohola stanejo v povprečju 153 milijonov evrov letno. Strokovna delavka na Centru za socialno delo - izvajalka individualnega svetovanja za projekt SOPA, Gabrijela Mugerli, se na terenu srečuje z družinami, ki so zaznamovane zaradi prekomernega uživanja alkohola: "Veliko vrst nasilja, s katerim se srečujemo na Centrih za socialno delo, je pogojenih tudi z alkoholizmom. Alkoholik dojema realnost drugače. Velikokrat pride do nasilja, ker si po njegovo to družinski člani zaslužijo. Izrednega pomena je, da se alkoholik sam odloči, da se želi pozdraviti. Nihče ne more narediti ničesar namesto njega. Je pa sicer ponavadi potrebno zdravljenje vseh družinskih članov."

Če bi radi vzpostavili stik s strokovnjakom in skupaj našli ustrezne načine, kako zmanjšati ali prenehati s čezmernim pitjem oziroma kako to nadomestiti z zdravimi izbirami, obiščite spletno stran www.sopa.si.


Zadnji prispevki