Trenutno se predvaja:
7. marec 2017 ob 19:45 Zgodbe

V knjižnici beremo s tačkami

Lažje kot ljudem otroci berejo psu, ki jih ne prekinja in ne popravlja, ampak jih le posluša.
Foto: Smilja Baranja

Foto: Smilja Baranja

Foto: Smilja Baranja

Foto: Smilja Baranja

Na oddelku za mlade bralce Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper so otroci vznemirjeno pričakovali trenutek, ko jih bo obiskala Wapi - devetletna psička pasme mejni ovčar (border collie). Na druženje in branje so jo povabili skupaj z njeno vodnico Urško Ferletič.

Slovensko društvo Tačke pomagačke opravlja terapevtsko delo s pomočjo psov v več kot osemdesetih različnih ustanovah po Sloveniji. Vodniki in psi so za delo strokovno usposobljeni.

Pedagoginja bibliotekarka specialistka Nives Andrič je na branje povabila Wapi in otroke, za naš radio pa je povedala: "Branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Spodbuja njegov jezikovni in intelektualni razvoj. Razvija domišljijo, čustveno življenje in širi besedni zaklad ter obzorje na različnih področjih znanja. Ena večjih težav pri branju je upad motivacije. Člani slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke poskušajo otroke motivirati s tem, da jih pri branju poslušajo psi. S koprskim društvom Tačke pomagačke sodelujemo že od lani. Program pomaga otroku premagati ovire pri branju. Izvaja se v splošnih knjižnicah, ki tako poskušajo na prijeten in zabaven način približati knjigo in knjižni prostor mladim bralcem. Terapija z živalmi se je v veliko primerih pokazala za uspešno. Otroci, ki neradi ali težko berejo, so bolj sproščeni, ko berejo psu, kajti ta jih ne prekinja, ne popravlja, ampak jih posluša."

Smilja Baranja


Zadnji prispevki