Trenutno se predvaja:
Maribor 3
26. november 2020 ob 15:32 Maribor Euranet Plus

O povezovanju šolskih ustanov iz vzhodnega in jugovzhodnega dela Slovenije

Projekt Atena povezuje šolske ustanove iz vzhodnega in jugovzhodnega dela Slovenije. Z njim želijo dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih, in to z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter zagotavljanjem učne pomoči.
Foto: Radio Maribor/Pexles
Foto: Radio Maribor/Pexles

Projekt Atena povezuje šolske institucije iz vzhodnega in jugovzhodnega dela Slovenije, namenjen pa je dvigu izobrazbene ravni in poklicnih kompetenc odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter zagotavljanjem učne pomoči. Govorili smo s koordinatorico projekta na Tehničnem šolskem centru Maribor, Metko Kodrin.

Projekt je sestavljen iz treh delov. Promocija in animacija sta namenjeni ozaveščanju širše javnosti o pomenu izobraževanja, kjer ciljajo na bolj ranljive skupine, tiste manj izobražene in na starejše. Sodelujejo s srednjimi šolami in ljudskimi univerzami v podravski regiji, ki izvajajo izobraževanje za starejše.

Učna pomoč se tiče le tistih, ki so vpisani v javno formalne programe. Tudi v sklopu tega sodelujejo z ljudskima univerzama v Slovenski Bistrici in na Ptuju ter srednjimi šolami v Mariboru.

Od začetka tega projekta je v podravski regiji potekalo 17 animacijskih in promocijskih dogodkov, ki se jih je udeležilo skoraj 600 ljudi. V učno pomoč so vključili 314 posameznikov in izvedli več kot 5000 ur učne pomoči.

Koordinatorica projekta še poudarja, da brezplačno udeležbo na učni pomoči ter preostale aktivnosti financirata Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Jurij Vidmajer, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar

Anja Urek

Nazaj na vrh