Trenutno se predvaja:
Maribor 1
5. december 2019 ob 07:02 Maribor Euranet Plus

Študentski projekt SOS Slovenščina

Aplikacija za učenje slovenščine kot drugega jezika

Aplikacija na spletnem naslovu sos-slovene.ff.um.si uporabnikom ponuja prosto brskanje prevodov v slovenskem in angleškem jeziku, ključne kvalifikatorje za spol in število ter 24 tematskih področij, kjer lahko uporabniki iščejo besedišče in sporazumevalne vzorce.

Kot razlaga članica projektne skupine Kaja Pšeničnik: “Cilj samega projekta je bilo oblikovanje spletne aplikacije SOS Slovenščina, gre za inovativno aplikacijo, ki smo jo pripravili študentje v sodelovanju s pedagoškimi mentorji, in strokovnimi sodelavci. Aplikacija je prosto dostopna in je namenjena učenju slovenščine na preživetveni ravni”.

Pri projektu so sodelovali študenti in profesorji Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Sodelovala sta tudi strokovna sodelavca Slavističnega društva Maribor in Študentskega društva ERASMUS - študentska mreža pri Univerzi v Mariboru. Projekt so sofinancirali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Evropski socialni sklad, Naložba v prihodnost in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Tilen Drumlič Denac, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar


Nazaj na vrh