Trenutno se predvaja:
Maribor 16
11. februar 2019 ob 14:09 Maribor Novice

Bo nastalo novo tehnološko - inovativno središče?

Na Univerzi v Mariboru si prizadevajo za ustanovitev INNOVUMA, s katerim bi zmanjšali razvojni zaostanek v regiji
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Vodstvo Univerze v Mariboru se je danes na delovnem sestanku srečalo s člani Kluba 7, ki ga sestavljajo poslanci in poslanke državnega zbora iz sedme volilne enote, to je iz Maribora in okolice. Govorili so o strategiji vključevanja Univerze v Mariboru v izvajanje kohezijske politike v Vzhodni Sloveniji, pa tudi o INNOVUMu, načrtovanem tehnološko inovativnem središču, ki bi zmanjšal razvojni zaostanek celotne regije.

Predstavniki Univerze v Mariboru so poslankam in poslancem predstavili načrte razvoja te ustanove v okviru uresničevanja kohezijske politike. Pri tem je, kot opozarja rektor Zdravko Kačič, še veliko odprtih vprašanj: »Za katera menimo, da trenutno ni najustreznejših rešitev, s katerimi bi vzhodna kohezijska regija sredstva, namenjena njenemu razvoju, izkoristila v največji možni meri.«

Poslanci so podprli prizadevanja univerze za vzpostavitev pomembne infrastrukture, ki bo za celotno kohezijsko regijo ustrezen razvojni potencial za uresničitev ciljev, kot je »tudi ustavitve bega možganov v tujino, kar prepoznavamo kot eno ključnih težav.«

Tu je treba opozoriti na razlike, ki v Sloveniji obstajajo, opozarja poslanka Lidija Divjak Mirnik in dodaja: »Naš cilj bo, da smo v Sloveniji vsi enakomerno razviti.«

Innovum naj bi, kot pravi Kačič, pokrival razvojne potenciale celotne regije:
»Namenjen bo raziskovanju in prenosu znanj v okolje.« Postavili pa bi tudi ustrezne kolokacije v vse regije vzhodne kohezije.

Ob tem Divjak Mirnikova za primerjavo navaja še: »Leta 2009 je bilo v Sloveniji ustanovljenih osem centrov odličnosti, vsi so v zahodni kohezijski regiji.«
Tam pa je tudi večina kompetenčnih centrov in podobnih razvojno inovacijskih centrov.


T. Z. Č.

Nazaj na vrh