Trenutno se predvaja:
Maribor 10
23. julij 2020 ob 16:38 Trdobojci, Haloze Novice

Kmetom pri varovanju travišč pomagajo tudi z nakupom prikolic za pašno živino

Varovanje travišč želijo spremeniti iz bremena v priložnost
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Živinorejske kmetije v Halozah so v okviru državnega projekta z evropskim sofinanciranjem, poimenovanega »Življenje traviščem«, v souporabo prejele prikolice za prevoz različnih vrst živih živali, ki so namenjene njihovi selitvi s kmetij na pašnike in med njimi. Pašna živinoreja je eden izmed nujnih ukrepov za ohranjanje suhih travišč, ki pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti, a jih ogrožata zaraščanje in intenzivno kmetijstvo. Skrb za travišča je za kmete z gospodarskega vidika neekonomična, namen projekta pa je to spremeniti in iz nje narediti razvojno priložnost.

Travišča so velikokrat v težje dostopnem in za obdelavo neugodnem okolju. Tako je tudi v hribovitih Halozah, kjer so prihodki kmetov skromni. Mnogi so dodatno zaposleni, številni se odseljujejo. Med ukrepi projekta je zato tudi 20 tisoč evrov vreden nakup štirih prikolic za prevoz goveda in drobnice, ki jih bo souporabljajo 70 kmetij. Direktor Podeželskega razvojnega jedra Halo Jernej Golc pojasnjuje, da je nakup takšne opreme za tamkajšnje kmete veliko breme, kljub temu, da jo uporabljajo le nekajkrat letno, pa brez nje ne gre.

V okviru projekta so poskrbeli tudi za odstranjevanje zaraščenosti in vzpostavili model trajnostne obdelave travišč. Uredili so več učnih poti in hotelov za žuželke. Kmetom pomagajo tudi s poslovnimi modeli in vzpostavitvijo skupne blagovne znamke. Vodja projekta Nika Debeljak z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pojasnjuje, da je cilj projekta vzpostaviti model kmetovanja, ki bo ohranil travišča, kmetom pa zagotovil preživetje.

Projekt »Življenje traviščem« se po petih letih končuje konec oktobra. Vanj je vključenih 670 hektarjev travišč po Sloveniji, od tega 270 hektarjev in 125 kmetij v Halozah. Po besedah sogovornice je odziv kmetov celo presegel razpisane kapacitete.

Bratko Zavrnik

Nazaj na vrh