Trenutno se predvaja:
Maribor 0
13. december 2019 ob 16:23 Ceršak Novice

Kompostarna v novo pridobivanje dovoljenja

Civilna iniciativa bo sodelovala v postopku na Arsu z argumenti proti njenemu delovanju
Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Kompostarna Ceršak si mora po inšpekcijski odločbi ponovno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V Civilni iniciativi krajanov, ki že vrsto let opozarjajo, da obrat onesnažuje okolje in deluje v nasprotju s pravili, pa so prepričani, da je to začetek konca delovanja največje kompostarne v Sloveniji.
Civilna iniciativa proti kompostarni Ceršak je po dobrem letu prizadevanj dosegla prvi uspeh. Inšpekcijski nadzor je konec maja potrdil, da spada obrat med naprave, ki povzročajo onesnaženje večjega obsega, "ki so podvržene bistveno strožjemu režimu pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in nadzora," pojasnjuje vodja iniciative Marija Janžek in dodaja, da so s tem pritrdili njihovim opozorilom, da je bilo sedanje dovoljenje kompostarni podeljeno v nasprotju s predpisi.

Pristojni so tako naložili pridobitev novega okoljevarstvenega dovoljenja. V iniciativi pa so prepričani, da tega kompostarna nikakor ne bo mogla več dobiti, saj gre za območje Nature 2000, biosferno, vodovarstveno in poplavno območje. Prav tako se iz obrata še vedno in ves čas širi smrad. "Zdaj je tudi inšpekcija ugotovila, da v tej kompostarni izvajajo odprto kompostiranje v 'zaprtem prostoru'," pravi Janžkova, ki je seznanjena z vsebino junijske inšpekcijske odločbe, ki je sledila nadzoru, opravljenemu konec maja.

V CI napovedujejo, da bodo sodelovali v postopku Arsa za podelitev okoljevarstvenega dovoljenja z argumenti proti, zato so se že povezali z zvezo društev Moja Mura.

Obrat pa do nove odločitve Arsa deluje nemoteno, saj sedanje dovoljenje še velja. V kompostarni novega postopka ne komentirajo, potrdili pa so, da so do roka, konec oktobra, Arsu v sladu z inšpekcijsko odločbo poslali novo vlogo z zahtevano dokumentacijo.

Vesna Martinec

Nazaj na vrh