Trenutno se predvaja:
Maribor 2
7. avgust 2018 ob 16:29 Maribor Novice

Magna potrebuje še okoljevarstveno dovoljenje

Foto: MMC RTV SLO/EPA

Poudarki

  • V času javne razgrnitve, ki bo trajala en mesec na upravni enoti v Mariboru, lahko zainteresirana javnost in posamezniki zahtevajo vpogled v celotno dokumentacijo postopka, pri tem pa lahko podajo vprašanja in pripombe na katere bo investitor moral odgovoriti.

Danes se je začela javna razgrnitev postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Magni v Hočah. To morajo pridobiti do začetka obratovanja in se za razliko od okoljevarstvenega soglasja, ki se nanaša na poseg v okolje, ta ukvarja predvsem z obratovanjem naprave.

V času javne razgrnitve, ki bo trajala en mesec na upravni enoti v Mariboru, lahko zainteresirana javnost in posamezniki zahtevajo vpogled v celotno dokumentacijo postopka, pri tem pa lahko podajo vprašanja in pripombe na katere bo investitor moral odgovoriti.

V 35 dneh od objave javnega naznanila pa lahko osebe ali organizacije podajo tudi zahtevo za status stranskega udeleženca v postopku.

Sicer pa je Magna v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja morala podati več dopolnil, ki so se nanašala na skladnost uporabe različnih kemikalij, izpustov in drugih vplivov na okolje.

Druga faza gradnje

V teku pa so že tudi postopki za začetek druge faze gradnje. Magna je namreč že podala vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, na občini pa se ukvarjajo z odkupom kmetijskih zemljišč. Župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak pravi, da bo kmalu znano ali bo treba izkoristiti zakon, ki omogoča razlastitev. Pri tem pa pojasnjuje, da v tem primeru ne bo šlo za kmete, saj so se z njimi že dosegli dogovore.

Ne glede na razplet bo treba zemljišča nadomestiti, kot zagotavlja župan, tokrat ne bodo krčili Rogoškega gozda. Nadomestna zemljišča bodo namreč pridobili v več občinah in degradiranih območjih.

Aleks Horvat

Nazaj na vrh