Trenutno se predvaja:
Maribor 7
22. oktober 2019 ob 14:37 Maribor Novice

MOM občanom: Upoštevajte zahtevo Nigrada glede deževnice

Mariborska občina treh razbremenilnikov ne more zgraditi, ker ni prostora - Občani menijo, da želi nanje prevaliti stroške razbremenitve omrežja
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

V Mariboru se soočajo s težavami zaradi pomanjkljivega kanalizacijskega omrežja, ki je še zlasti ob močnih nalivih preobremenjeno, zato pogosto prihaja do poplav. Občina bi morala zgraditi tri razbremenilnike, kar ji je naložil pristojni inšpektorat, vendar je zanjo ta investicija neizvedljiva. Zato zdaj upa, da bodo k razbremenitvi sistema prispevali uporabniki in iz mešanega kanalizacijskega omrežja izločili svojo padavinsko vodo. Občani opozarjajo, da želi občina s tem strošek izboljšanja omrežja prevaliti nanje.
Največ težav zaradi preobremenjenosti omrežja imajo v Radvanju, Brezju, Dogošah in Zrkovcih, zato so okoli 2000 lastnikom stavb v teh naseljih iz Nigrada poslali zahtevo, da morajo svoje padavinske vode izločiti iz omrežja, pri tem pa se sklicujejo na dve uredbi in občinski odlok. Občani so ogorčeni. Opozarjajo, da so jih ob gradnji hiš spodbujali, da žlebove z deževnico s streh speljejo v kanalizacijo, zdaj bi morali na svoje stroške graditi zbiralnike ali ponikovalnice, slednje pa v Radvanju zaradi ilovnatega terena sploh niso možne.
V Mariboru ločenega sistema skorajda ni, od 471 kilometrov omrežja je le na 50 kilometrih ločen sistem za padavinske vode. Občani se sprašujejo tudi, kam gre denar od omrežnine.
Na občini pojasnjujejo, da na leto poberejo za 2,2 milijona evrov omrežnine, namenijo pa jo za investicijsko vzdrževanje obstoječega in gradnjo novega omrežja.
Mariborska občina mora po odločbi okoljske inšpekcije zgraditi več kot 40 km manjkajočega kanalizacijskega omrežja. V roku jim bo uspelo zgraditi približno polovico. Prav tako je inšpektor naložil gradnjo treh razbremenilnikov v Radvanju, a občina tega ni naredila. Vodja Urada za komunalo, promet in prostor Vili Eisenhut: "Odločba, ki jo je izdal inšpektorat, ni izvedljiva, saj za te razbremenilnike preprosto ni prostora."
Zato je Maribor za kazen že odštel 10.000 evrov, moral jih bo še 70.000. Zdaj upajo, da bo čim več občanov iz sistema izločilo svojo padavinsko vodo in ga s tem razbremenilo. V Radvanju opozarjajo, da so tla ilovnata in voda ne ponika.
Na Nigradu jim kot alternativo ponikovalnici svetujejo iztok v potok, zbiranje deževnice za zalivanje ali uporabo obstoječe greznice.

Vesna Martinec

Nazaj na vrh